Trener seg opp mot Norwegian Open Dressage

    Rachel Victoria Legreid er den eneste fra sørlandet som skal delta i det intersnasjonale storstevnet. Nå forteller hun om sin karriere og utfordringene hun har, men ikke minst all den treningen som må til inn mot Norwegian Open Dressage.