Ektepar dømt for grovt NAV-bedrageri

  Det tyske ekteparet som ble tiltalt for å ha fått dagpenger av NAV de ikke hadde krav på, er nå dømt for grovt bedrageri.

  I et drøyt halvt år i 2015, fikk ekteparet utbetalt 120 000 kroner i dagpenger fra NAV, uten at de meldte fra at mannen var i arbeid i samme periode.

  Saken gikk for retten 12. februar, begge erkjente seg ikke skyldige i retten.

  I retten la aktor, Berit Woxen, ned påstand om at de tiltale dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 30 dager.

  Tiltalebeslutningen viser til at ekteparet har tilbakebetalt omtrent halvparten av beløpet, samt at de under rettssaken til en viss grad tilstod forholdet.
  En enstemmig dom finner etter en samlet vurdering at straffen settes til 24 dager for begge tiltalte.
  Ekteparet må også tilbakebetale det resterende beløpet, i tillegg ble mannen også dømt til å betale saksomkostninger på 4000 kroner.

  Både mannen og kvinnen kan søke om soning med elektronisk kontroll, men dette må da avgjøres av kriminalomsorgen.

  LES OGSÅ: Ektepar svindlet NAV for 120 000 kroner