LO om Unge Høyre og FpU: – Ønsker ikke jallaparolene deres i 1. mai-paraden

Skuffende, mener høyresidens ungdomspartier.

NEKTET DELTAKELSE: Nestleder i Agder Unge Høyre, Christoffer Myhra (t.v.), og styremedlem i Agder FpU, Runar Messel Thelle. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

Under årets 1. mai-parade i Kristiansand sentrum kunne tilskuerne atter en gang observere de mange parolene fra medlemmer av arbeiderbevegelsen på Sørlandet. 1. mai-komiteen, bestående av LO, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom, sto for arrangeringen av både paraden og det øvrige programmet for dagen.

Dagen betegnes ofte som en solidaritetens dag, men likevel var det noen som følte seg utelatt. Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom fikk nemlig ikke være med i årets parade, til tross for at begge ungdomspartiene de siste årene har ønsket det.

ØNSKER VELKOMMEN NESTE ÅR: Leder i LO Kristiansand og omegn, Kenneth Mørk, er åpen for høyresidens ungomspartiers deltakelse til neste år – hvis de følger 1. mai-komiteens spilleregler. FOTO: Privat

– Jallaparoler
Kenneth Mørk, leder i LO Kristiansand og omegn, forteller til Sørnett at det ikke var aktuelt for 1. mai-komiteen å inkludere dem i år heller.

– Vi er ikke interessert i deres jallaparoler som fremmer karensdager, flere midlertidige ansettelser og verdier som er lite arbeidervennlige, sier Mørk.

Mørk informerer videre om at komiteen ikke har opplevd noen interesse fra verken Unge Høyre eller FpU utenom medieoppslag dagen før og protester på selve dagen. Dersom de imidlertid melder interesse i god tid i forkant neste år, skal de få være med.

– Min oppfordring til dem er at de tar kontakt allerede i februar og blir med på våre felles parolemøter i mars. Da er de hjertelig velkommen i paraden. Men da må de også følge de demokratiske reglene som gjelder for alle, sier Mørk.

– Må tåle å være uenige
Under årets 1. mai-appeller på Øvre Torg sto Unge Høyre og FpU sammen, med sine egne paroler, et stykke i bakgrunnen av folkemengden.

Nestleder i Agder Unge Høyre, Christoffer Myhra, er skuffet over at de heller ikke i år fikk være med.

– Vi ønsker at 1. mai virkelig skal være en dag for solidaritet, hvor de ulike partiene skal få kunne komme med sine meninger. Vi må tåle å være uenige. Det synes jeg er en god måte å skape samtale og debatt på. Vi vil for øvrig si at det er unødvendig av Mørk å omtale våre paroler som «jalla». Det er nedlatende, og det burde han holde seg for god til, mener Myhra.

STO SAMMEN I BAKGRUNNEN: Agder Unge Høyre og Agder FpU holdt seg et stykke unna resten av publikum under 1. mai-appellene på Øvre Torg. Neste år håper de å gå i paraden. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

Myhra understreker at både venstre- og høyresiden står overfor de samme utfordringene innen arbeidsledighet, men at begge sidene tross alt ønsker å løse disse, selv om fremgangsmåtene deres er forskjellige.

– Ett av virkemidlene vi foreslår ved midlertidige ansettelser er at det gir bedrifter mer frihet til å finne ut av hvor mye arbeidskapasitet de faktisk har bruk for. Det er også mange oppstartsbedrifter som ikke har økonomi til faste ansettelser med det første. Også de som er ferske på arbeidsmarkedet vil trenge arbeidserfaring for å kunne kvalifisere seg til faste stillinger, og da kan midlertidige ansettelser være en god inngangsdør, sier Myhra.

Vil ha mulighet for motsvar
Runar Messel Thelle, styremedlem i Agder FpU, håper på å finne en løsning som fungerer for alle parter til neste år.

– Vi synes det var vanskelig å finne informasjon om hvem vi skulle kontakte i 1. mai-komiteen. Da vi først tok kontakt i april, var det kanskje litt for sent for komiteens standarder, sier Thelle.

– Vi vil veldig gjerne delta til neste år for å fremme våre synspunkter. Mange av appellene rakker ned på vår politikk, og da synes jeg det bare skulle mangle å kunne gi motsvar, fortsetter han.

Vil ikke krangle
Sørnett har vært i dialog med flere kilder i LO-nettverket som mener at det kun vil medbringe krangling om Unge Høyre og FpU får være med i 1. mai-programmet.

– Vi tror det er en forskjell på krangling og diskusjon. Vi kommer ikke til å skape noen krangel fra vår side. Men det er også viktig for oss å poengtere at vi ikke vil gå med noen paroler vi ikke kan stå for hundre prosent, forteller Myhra og Thelle i enighet.

De unge politikerne sier de gjerne følger oppfordringen fra Mørk om å melde interesse tidligere, og ser fram til å delta i både parolemøter og parade til neste år.