Kamplystne NRK-journalister klare for langvarig streik.

NRK kom ikke til enighet med fagforeningen Norsk Journalistlag. Det betyr at 28 av 45 journalister i NRK Sørlandet er tatt ut i streik. Dette vil ha store konsekvenser for mediedekningen fremover, blant annet for morgendagens 17.mai-feiring.

Det er en varm vårdag utenfor NRK Sørlandets lokaler. Her møter vi tre av journalistene som er tatt ut i streik. En av disse journalistene er Eirik Damsgaard. Han mener det gjenstår mye før partene kommer til enighet.

– Sånn jeg oppfatter det er vi nokså langt fra hverandre. Kringkastingssjefen klarte å hisse på seg enda flere i går, så nå er det mange kamplystne NRK-journalister, sier Damsgaard.

Stiller klare krav

Journalister i private mediehus har i snitt 110.000 kroner høyere årlig inntekt enn NRK-ansatte journalister. Lønnen er et av de viktigste punktene i forhandlingen. Damsgaard mener kravene som blir stilt er innenfor rimelighetens grenser.

– Vi setter noen krav som er helt legitime. Vi ønsker å ta igjen et enormt lønnsgap. Det handler om hverdagen vår, fremtiden og den videre rekrutteringen til NRK.

Han presiserer at journalistene ikke ønsker å ta igjen hele lønnsgapet, men at dagens situasjon ikke er bærekraftig.

– NRK skal aldri være lønnsledende, men så stort gap som det er nå kan vi ikke ha, sier en engasjert Damsgaard.

De streikende bytter hver andre time og sitter utenfor NRK Sørlandet store deler av dagen. Fra venstre: Elisabeth Sandve, Eirik Damsgaard og Jon Anders Møllen.

Videre forteller journalisten at Norsk Journalistlag også ønsker å bedre forholdene til tilkallingsvikarer.

– Vi er helt avhengige av tilkallingsvikarer. Vilkårene deres må forbedres. De må ha en anstendig lønn som det går an å leve av.

Damsgaard vil imidlertid ikke spekulere i hvor lenge streiken vil vare, men sier at journalistene er klare til å streike så lenge det trengs.

Distriksredaktør ,Morten Rød, håper konflikten løser seg i nær fremtid.

Beklagelig for publikum
Distriksredaktør i NRK Sørlandet, Morten Rød, forteller om en annerledes hverdag for de ansatte som ikke er tatt ut i streik.

– Vi forholder oss til at vi er i konflikt. Staben som ikke er i streik jobber med saker som kan publiseres etter streiken. Per i dag har vi ikke egne publiseringer på våre plattformer. Radioen kjører for eksempel kun automatisert musikk og korte bulletenger hver time. Alle nyhetssendinger på TV er erstattet av tekstnyheter, forteller Rød.

Han vet ikke hvor lenge streiken vil vare.
– Det er beklagelig overfor publikum og vi håper konflikten ikke blir langvarig, avslutter Rød.

Det har ikke lyktes Sørnett å få kommentar fra den sentrale ledelsen i NRK.