– Det er lite om hva religion gir folk.

  Journalist og programleder i NRK Aase Cathrine Myrtveit mener at det er mye negativ oppmerksomhet innenfor religion enn hva religion faktisk gir folk.

  Aase Cathrine Myrtveit er programleder for et radioprogram kalt Verdibørsen som sendes på NRK P2. For to år siden utvidet de sendingene for å få plass til mer livssyn. Hun sier at de forsøker å være undrende til religion og livssyn.

  – Vi forsøker- og som jeg mener er lurt – er stadig å spørre “hvorfor”. Hvorfor har den katolske kirken skjult overgrepene? Hvorfor vil ikke noen muslimer håndhilse?
  Etc. Jeg tror også at dette stoffet blitt tatt bedre i mot hvis man forsøker å være både fordomsfri og kritisk, konstaterer hun.

  FOTO: Arkiv

  Myrtveit mener at man burde behandle religion som alle andre fenomener men heller være mer eller mindre kritisk.

  – For meg virker det som mange tenker at religiøse er preget av verdier og holdninger, mens ikke-troende er nøytrale. Religion blir noe annet noe. Noe man skal være mer kritisk til enn andre fenomener, eller mindre kritisk.
  Det er også et sted der journalister kan synse siden vi kanskje alle oppfatter oss som eksperter; vi vet hvordan troende er og kan synse i vei. Selv mener jeg at man skal behandle religion som alle andre fenomener; ha det samme kravet til kunnskap og kritikk. Og så er det jo med religion som alle andre fenomener; det er jo de negative sakene som får størst plass. Islam merker jo dette. Det er lite om hva religion gir folk, forteller Myrtveit.

  Negative sider er noe man ser ofte i nyhetene i henhold til religion. Myrtveit etterlyser mer kunnskap.

  – Jeg mener nok at særlig kristendommen rammes av manglende research. Jeg tror ikke det er manglende kunnskap alene som gjør at islam får mye negativ oppmerksomhet. Det handler jo om reelle hendelser terror, krig og verdikonflikter. Her kunne man kanskje blir flinkere til A: Undersøke om dette handler om islam ev hvilken retning av islam eller B. finne ut hvorfor. Hverken kristendom og islam og buddhisme etc – skal fritas fra negativ oppmerksomhet! Jeg etterlyser bare mer kunnskap, sier Myrtveit.

  FOTO: Arkiv

  Kommunikasjonsrådgiver i Den norske kirke Ingeborg Dybvig mener at kunnskap er en mangelvare.

  – Jeg mener at mer grunnleggende kunnskap om kirke, religion og livssyn er en mangelvare i mange redaksjoner.

  Videre mener hun at det er svært få som holder på med kirkestoff.

  – Jeg tror det er svært få som bare jobber med kirkestoff.
  Det er journalister både i Klassekampen,
  flere regionsaviser, NRK sentralt og ved flere regionskontorer som jobber med og er interessert i feltet, men få – om noen – jobber bare med dette feltet, forteller Dybvig.

  Journalist i Vårt Land Arne Guttormsen fikk spørsmål om han hadde sett noen endringer i antall journalister som dekker livssyn. Han hadde en klar mening.

  – Nei, jeg har ikke sett store endringer. Fortsatt er det først og fremst aviser som Dagen og Vårt Land som dekker feltet. Klassekampen er unntaket. Adresseavisen skriver om Kirkemøtet når det er i Trondheim. Alle berører religion ved popkulturelle fenomener som NRK-serien Skam, ved seksuelle overgrep i kirker og trossamfunn og ved terror. Ellers ser jeg få endringer.

  Les også: https://sornett.no/arkiv/183177