Det finnes håp for de i tvil

  Modum Bad har flere og ulike tilbud til mennesker. Institutt for Sjelesorg tar imot mennesker til sjelesørgeriske samtaler, enten for et døgn eller for en uke. Dette er et tilbud som kan bli brukt for alle som er i tvil, inkludert prester.

  Modum Bad. Foto: modum-bad.no

  -Prester og andre mennesker som tviler, er helt alminnelig. Tvil kan oppleves svært ulikt og ha mange og sammensatte årsaker. Ofte er det slik at tvil kan komme og gå og at det er en naturlig følge av det å tro, slik skyggen er en naturlig følge av lyset, forteller Gunnar Fagerli, fagleder ved Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad.

  Helt normalt å oppleve tvil

  -Tvil trenger ikke være et uttrykk for at det er noe i veien med troen, kanskje tvert i mot. Ofte vil det være slik at noen erfaringer i livet får mennesker til å stille spørsmål ved hva de tror på. En slik samtale mellom erfaring og tro er sunt og nødvendig for den som ønsker å ta seg selv og troen på alvor. Tvilen kan være teoretisk/intellektuell, hvordan kan Gud for eksempel være god når det er så mye vondt i verden? Den kan også være eksistensiell og emosjonell, for eksempel uttrykt ved at jeg skulle ønske jeg kunne tro at Gud vil meg vel, men jeg klarer ikke stole på det. Religionpsykologisk forskning har vist at hvordan vi tror henger nøye sammen med hvordan livene våre er og har blitt til. Å gå inn i arbeid med tro og tvil vil ofte dermed også innebære å arbeide med og utforske ulike sider ved livet, sier Fagerli.

  Gunnar Fagerli. Foto: modum-bad.no

  Institutt for Sjelesorg

  -Vi har en avdeling i Kristiansand som tar imot for enkeltsamtaler. Til Institutt for Sjelesorg sine tilbud trengs ikke henvisning fra lege. Det skrives ikke epikriser, eller diagnostiseres og det føres heller ikke journal. Sykehuset på Modum Bad har terapeutiske tilbud som krever henvisning fra lege/terapeut. Særlig kjent er Vita-behandlingen som tematiserer eksistensielle og åndelige tema i terapi. Dette er en behandling på ca. tre måneder. Avhengig av hva personen ellers måtte oppleve å stå i kan også andre behandlingstilbud være aktuelle, avslutter Gunnar Fagerli.

  https://sornett.no/arkiv/183185