Aktiv dødshjelp strider mot kristen tro

  Mens støtten til aktiv dødshjelp blir stadig større står de kristne på at det er helt feil vei å gå.

   

  – Den kristne troen står sterkt hos meg, og selv om det er veldig viktig, og ikke blande tro, og politikk, osv, er dette en sak som er ganske klar for de aller fleste kristne. Det er ingen enkeltmenneske som har rett til, og kan bestemme sin egen livslengde, det er det Gud som gjør.

  Lars Båtsvik (23) er kristen, og studerer ved NTNU. Han har forståelse for at dette kan være vanskelig å forstå for alle, men påpeker at det finnes flere andre sentrale argumenter blant de kristne som ikke like godt kommer frem.

  – Når jeg ble spurt angående temaet var jeg ganske klar på mitt eget standpunkt. Jeg har lyst til å henvise litt til Harald Valen-Sendstad som er prest i Den norske kirke sitt innlegg angående aktiv dødshjelp i 2016. http://www.dagen.no/dagensdebatt/synspunkt/Synspunkt/Aktiv-d%C3%B8dshjelp-en-trussel-mot-individet-og-samfunnet-298190 Her skriver han blant annet at det er myndighetene og øvrighetens absolutte krav og oppgave å beskytte og verne om menneskelivet under alle forhold her i livet. Det er et veldig viktig poeng for om dens kraft underbygges så har ikke menneskelivet mye beskyttelse igjen, terskelen for å ta liv ville vært rekordlav.

  Tilhengere av Human-Etisk Forbund ble også kontaktet angående aktiv dødshjelp, og felles for de alle er at de ikke tar et bestemt standpunkt i saken, men henviser til deres egne hjemmesider hvor det står nøye forklart at man med et humanetisk livssyn kan være både for og i mot.

  Les også: https://sornett.no/arkiv/183167