Store kostnader etter forrige vinters snøkaos

  Tidligere i år førte snøen til flere strømbrudd i store deler av Agder-fylkene. Nils Tore Augland i Agder Energi sier at det ble gjort store kompensasjonsutbetalinger i vintermånedene.

  – Etter det store snøfallet over Sørlandet i januar og februar, har vi mottatt 6300 søknader om kompensasjon for strømbrudd. Vi utbetalte rundt 10 millioner i kompensasjon til våre kunder, sier Augland.

  Stormen Knud førte også til flere strømbrudd og kompensasjonsutbetalinger.

  – Etter Knud i høst har Agder Energi Nett mottatt 4700 søknader. Det forventes en samlet utbetaling på rundt 6,5 millioner kroner her, forteller Augland.

  I tillegg kommer det kostnader som følge av forebyggende tiltak. Ifølge en artikkel i fædrelandsvennen hadde snøkaoset en total kostnad på 140 millioner kroner.

  Iverksatt flere forebyggende tiltak

  Er dere bedre forberedt i år?

  – Agder Energi har satt i verk en rekke skogtilltak for å hindre at ligende hendelser skjer igjen, sier Augland.

  Tiltakene består blant annet av å hogge ned trær som ligger for nær stolper. Flere av strømbruddene i fjor skyldtes at trær falt over linjene som følge av snøen.

  Augland sier at Agder Energi har kartlagt risikoområder og at de har linjeryddere ute hver dag.

  – Helt siden i vår har vi hatt 60-100 linjeryddere ute for å sikre og rydde utsatte trær langs linjene, sier Augland.

  I følge Agder Energi har de hittil sikret trær 447 km langs høyspentlinjene, men arbeidet er ikke ferdig.

  Bra økonomi

  Agder Energi er eid av stat og kommuner på Sørlandet og har de to siste årene levert solide tall. Til sammen har de i 2016 og 2017 utbetalt 1,013 milliarder i utbytte. Det forventes at Agder Energi leverer lignede tall for 2018, men kostnadene for linjerydding og kompensasjonsutbetalinger vil være merkbart i regnskapet.

  Kritisk til linjerydding 

  I vinter skrev flere medier om bonden Nils Moland. Han opplevde store kostnader som følge av strømbruddet.

  Til sørnett uttalte Moland at han mener kompensasjonssatsen til Agder Energi er for lav. Han sendte krav til Agder Energi for tapt inntekt.

  Nils Moland FOTO: Håvard Sagen

   

   

  Jeg tok kontakt med Moland for å høre hva resultatet av kravet ble.

  –  Jeg fikk ikke igjen noe annet enn de satsene Agder Energi oppfører. Agder Energi ba oss kontakte forsikringsselskap. Forsikringen dekket heller ikke tapet, sier Moland.

  Moland er selvstendig næringsdrivende og kostnader går rett ut av egen lomme.

  Han mener Agder Energi bruker lovverket til å avskrive ansvar.

  –  De viser til loven og den følger de. Men de betaler ikke mer enn de må. Jeg synes de viser lite medfølelse for oss som har gått i tap i denne saken.

  Moland forteller videre at strømbruddet varte i rundt to dager sammenhengende og at han brukte rundt 400 liter diesel for å drifte gården med aggregat i perioden.

  – I tillegg til drivstoffkostnader var det også arbeidstimer. Det var ikke mye søvn de to nettene. Det gikk heldigvis greit med dyrene, men jeg håper denne vinteren blir bedre, sier han.
  Moland er kritisk til linjeryddingen. Han tror ikke det er nok.

  – Jeg synes fortsatt det er trær som ligger for nærme høyspentledninger der jeg bor. De har vært rundt med helikopter og har ryddet deler av området, men her oppe er det fortsatt fare, mener Moland.

  Slik søker du om kompensasjon
  Alle strømkunder som har avbrudd på 12 timer eller mer har krav på kompensasjon.

  Du kan søke om kompensasjon her https://www.aenett.no/send-melding/kompensasjon-ved-stromavbrudd/
  Agder Energi opererer med følgende satser
  Kr 600,- for avbrudd over 12 timer.
  Kr 1400,- for avbrudd over 24 timer
  Kr 2700,- for avbrudd over 48 timer
  Og gir i tillegg 1300 kr hver 24 timer etter avbrudd over 72 timer.
  Alle strømstanser innenfor Agder Energis nett kan følges her.

  Vil ikke spekulere om vinterværet

  Sørnett har vært i kontakt med meteorologisk institutt. De ønsker ikke å komme med spekulasjoner om hvordan denne vinteren blir.