Dømt for smugling av 260 kilo råtobakk

Tre menn er straffedømt i Agder lagmansrett for smugling og oppbevaring av råtobakk. Mennene er nå dømt til fengsel, samfunnstjeneste og bøter.

Bilde fra Sørnetts arkiv.  Illustrasjonsfoto: Isak Gundersen

Fredag 18. januar ble tre menn med utenlandsk opprinnelse dømt for smugling av 260kilo råtobakk. Tiltalte en erkjente straffskyld mens tiltalte to og tre erkjente seg ikke skyldig. Mannen som tilsto, ble dømt til 70 timers samfunnsstraff. De to andre ble dømt til 75 dagers fengsel.

Mars 2016 fikk politiet tips om oppbevaring av mistenkelig mye tobakk hos tiltalte en. En sivil politipatrulje dro for å undersøke tipset, og fant 105 kilo råtobakk i et kott. Politiet traff tiltalte en senere og pågrep mannen. Han sa at en del av partiet var fraktet til tiltalte to sin leilighet. Der fant politiet 165 kilo råtobakk under ransaking. De tiltalte skal ha transportert tobakken mellom seg i søppelsekker og bagger. Tobakken har blitt testet og blitt det påbevist nikotin i tobakken.

Saken har vært innaktiv i totalt et år uavhengig av tiltaltes tilståelse. Tobakk ble funnet i en av de tiltaltes bolig, med tanken det skulle selges videre.Retten vurderte overtredelsen som grov ettersom tobakken var smuglet inn i landet fra Sverige.

Tanken bak smuglingen var økonomisk ettersom tiltalte en hadde økonomiske problemer. Men det straffbare foretaket skaffet dem ikke noe økonomisk utbytte. De tiltalte forsøkte å selge den råtobakken uten hell. Retten satte smuglingen mer straffverdig en oppbevaringen. Smuglingen innebærer en avgiftsunndragelse for statskassen 320.000 kroner.