På akuttmottaket på Sørlandet sykehus opplever de flere alvorlige hendelser som følge bruk av det alvorlige rusmiddelet GHB, og de har heller ingen motgift.

GHB er et dempende stoff med virkninger som ligner på alkohol. Rusen merkes relativt fort, men noen få milliliter for mye av stoffet kan være livstruende. Benedicte Severinsen er seksjonsleder på akuttmottaket på Sørlandet sykehus, og forteller at det er veldig mange som ikke er klar over konsekvensene bruk kan føre til:

– Jeg tror ikke at folk vet at samme dose som vanlig likevel kan føre til en helt annen følelse. Effekten av brukerdosen er ikke den samme fra gang til gang, selv om det er samme person, sier hun.

–  Problematisk at vi mangler motgifter

Seksjonsleder ved akuttmottaket Benedicte Severinsen mener at unge bør få riktig informasjon om rusbruk. Foto: Bawar Amin

Med alle de akutte forgiftningene de opplever på akuttmottaket som et resultat av narkotika eller andre rusmidler, har mottaket kun motgifter til et fåtall. Dersom motgift ikke finnes, så kan det være problematisk.

– Det vanskeligste er at de ikke kan reversere virkningen. Personene som havner på akuttmottaket grunnet GHB har ofte veldig lav bevissthet. De reagerer ikke på smertestimuli, og da klarer de ikke å holde frie luftveier. De legges da i respirator støttes der, og etterhvert sjekkes de ulike organene, og vi gir organstøttende behandling forteller Severinsen.

Hun kan ikke oppgi noen tall på alvorlige tilfeller på akuttmottaket, men forteller at de ser flere alvorlige tilfeller i Agder.

– Det har vært en økning de siste årene. I sommer var det spesielt hektisk. Grunnet virkningen og ryktet dette stoffet har, så blir alle som kommer til overgrepsmottaket testet, om de ønsker det.

Det er de tilfellene som ikke kommer inn som bekymrer meg mest. – Benedicte Severinsen

 

Viktig med riktig informasjon
Akuttmottaket er klar over hvilke tiltak de mener må gjøres for at flere skal forså hvor farlig dette stoffet er.

– Informasjon er alfa omega. Både i forhold til de som misbruker ulike stoffer, og om overgrepene som dessverre skjer. Det at jentene alltid bør være to og to sammen og det at guttene vet hvor grensen går. Det er viktig å vite hva som er kult og ikke kult, sier hun.

 Når det gjelder rusmidler er presis informasjon er utrolig viktig. Ikke for å skremme, og ikke si ting som ikke stemmer.

– Vi må være informative, og det er viktig at media, skoler og sosiale medier er med på å utgi korrekt informasjon. Unngå ulike nettforumer, der står det ofte mye som ikke stemmer, og det er fort gjort å bli villedet, fortsetter hun.

Skal ut til de unge
På overgrepsmottaket planlegger de å dra ut på skolene og ha fast undervisning, kanskje i åttende klasse for gutter, jenter og foreldre.

– Vi ser risikoen øker voldsomt i niende og tiende klasse, forteller Severinsen.

Når det gjelder overgrep og rus, så er det ungdom som er mest påvirket. Severinsen mener at det er viktig at barna ikke er redde for å ringe hjem til foreldrene om det har skjedd noe.

– GHB inntatt på fest ser vi hyppigst blant ungdom. Det smaker ganske vondt, men det kan være vanskelig å smake hvis det blandes med noe annet. Trygghet er det viktigste. Det kan være skummelt å kontakte fastlegen selv, og trygghet fra foreldrene er veldig viktig.

Akuttmottaket vil bare hjelpe deg, ikke kontakte politiet grunnet stoffbruk. – Benedicte Severinsen

Ungdommen vet lite om alvorlighetsgraden rundt rusmidler

Simen Røiland, elev ved KKG syntes det er skremmende at bruk av GHB kan være såpass alvorlig. Foto: Bawar Amin.


Simen Røiland (18) er elev ved Kristiansand Katedralskole Gimle, og sier at han generelt vet lite om rusmidler og hva det kan føre til:

– Jeg har hørt om GHB, og vet at det blir brukt i drinker for å misbruke. Det eneste jeg vet om rusmiddelet er at man kan miste hukommelsen, sier han.

Han kjenner ingen som har opplevd eller brukt rusmiddelet, og var ikke klar over hvor farlig det kan være:

– Det at det ikke er noen motgift er skremmende. Jeg tror marihuana er det mest vanlige blant de på min alder, og jeg tror det kan være veldig farlig at unge vet såpass lite om det.

– Jeg synes det er feigt å gi andre rusmidler og deretter utnytte dem, forteller Simen. Hvis jeg hadde sett bruk eller misbruk av rusmidler blant kjente ville jeg sagt ifra, avslutter han.