Ønsker å løse verdens søppelkrise

På årets første frokostmøte på Grønt Senter på Odderøya er Sirkulær økonomi tema. Representanter fra Kristiansand kommune, Avfall Sør og Miljøfyrtårn var på plass.

Her deler man ideer og holder fokus på nytenking, for at vi sammen kan skape en miljøvennlig fremtid. I samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand kommune og Klimapartnere, oppfordrer Grønt Senter alle som vil, til å ta turen innom.

GRØNT SENTER: Vil inspirere til kloke klimavalg Foto: Sander Christenssen

Viktige endringer må bli gjort

Vi lever i et bruk og kast samfunn, det kan vi ikke fortsette med” sier Reyn O’Born fra Universitetet i Agder, leder av Enabling New Technologies for Regenerative Systems (ENTERS). Reyn O’Born jobber med videre utvikling av Sirkulær Økonomi, en visjon som skal gi oss en fremtid uten søppel. Målet med Sirkulær økonomi er at vi skal kunne ta nytte av alt som ellers ville blitt kastet og destruert, og dermed få en evig rundgang av materialer slik at vi produserer mindre og dermed forurenser mindre.

Videre legger O’Born frem tre hovedprinsipper for at den Sirkulære Økonomien skal fungere i praksis;

  1. Vi må tenke på gjenvinning av produktet allerede i produksjonsfasen

– Produksjonsfasen av produkter må nyskapes, vi produsere med en baktanke om at det        skal bli lettest mulig å gjennomføre total resirkulering av produktet.

2. Materialer som stål og plast må gå i en evig sirkel av gjenbruk

– Vi er nødt til å holde råmaterialer i en evig sirkel av gjenbruk slik at vi slipper å                  produsere mer. Samtidig som vi slutter å dumpe søppel i naturen.

3. Vi må lære av naturen! Mesteren av gjenbruk og resirkulering

– Naturen driver med Sirkulær Økonomi hver eneste dag, den bruker ikke og kaster.            Den bruker, bryter ned og bruker på nytt, igjen og igjen og igjen…

Hans Georg Høgvoll-Garstad om Sirkulær Økonomi for Avfall Sør. Foto: Sander Christenssen

EU setter harde krav

Avfall Sør var også på plass på møtet der representant Administrerende direktør Hans Georg Høgvoll-Garstad forteller at Avfall Sør har lagt til rette for Sirkulær Økonomi i fremtidens planer. EU har satt harde krav for materialgjenvinning og Høgvoll-Garstad har satt seg et mål om at Avfall Sør også når disse målene. En skyhøy forventing av 55% materialgjenvinning innen 2025, Avfall Sør har for øyeblikket 37% materialgjenvinning.

Så mange som mulig må bidra

Sirkulær Økonomi skaper stort engasjement på frokostmøtet, men Grønt Senter ønsker at enda fler skal ta seg tid til å se på tankene og ideene rundt teorien. Naturen og miljøet vårt er et felles ansvar, og det vil kreve et massivt samarbeid mellom privatpersoner, politikere og bedrifter hvis dette skal gå rundt.