Skulle helst sett at dyreparker ble lagt ned

Kristiansand dyrepark er opptatt av dyrevelferd, men dyrevernorganisasjonen NOAH mener dyrene blir brukt som underholdning for å tiltrekke publikum.

Apejungelen i dyreparken i Kristiansand. Foto: Silje Kristine Stefanussen

– Dyrehager er i all hovedsak for menneskers underholdning og er en kommersiell næring. Disse dyrene holdes slik at vi mennesker kan betale for å se på dem. Man kan ikke si at dyrehager generelt er noe positivt for dyrene, sier ledersekretæren i NOAH til sørnett.

NOAH er en organisasjon som fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning. NOAH mener at dyr ikke er til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv. Derfor arbeider NOAH mot all utnytting av dyr.

NOAH mener at alle dyr skal få leve i sitt naturlige habitat og at alle dyr skal få være fri. Dyrepleier i Kristiansand dyrepark. Elin Eriksson Byröd (35) er enig i at dyrene burde leve i sitt naturlig habitat, så lenge det er mulig.

– Selvfølgelig, skulle ønske at det gikk an. Det hadde vært fint om de hadde sitt naturlige habitat å leve i, men i mange tilfeller har de ikke det fordi habitatene blir ødelagte grunnet avskoging og menneskelig utbredelse, eller på grunn av ulovlig jakt og andre trusler, forteller Eriksson Byröd.

Dyreparken i Kristiansand får støtte av folket
Kristiansand dyrepark er en kjent turistattraksjon på sørlandet. Sørnett har snakket med 20 ulike mennesker i Kristiansand sentrum. 14 av 20 er for dyreparker, men flertallet påpeker at det er så lenge dyrene blir behandlet bra. Dyreparkene må ha et godt dyrevern og være bevisst på et godt formål ved å holde dyr i fangenskap.

En liten apekatt som klatrer på gitteret. Foto: Silje Kristine Stefanussen

Eriksson Byröd mener det hadde vært fint om ville dyr ikke var nødt å være i fangenskap.

– Jeg syns det hadde vært kjempefint om ingen ville dyr var nødt til å være i fangenskap. Hvis alle ville dyr kunne leve i et godt miljø hvor de hadde alt de trengte og menneskene ikke påvirket de, så ville det vært kjempefint, forteller Eriksson Byröd og forklarer at dyrene i dyreparker fungerer som reservepopulasjoner.

– Hvis en truet art risikerer å bli utryddet og man klarer å få stopp på truslene i det naturlige habitatet så kan man forberede individer i dyreparken for et liv i naturen og siden sette dem ut for å forsterke populasjonen. Mange forskjellige arter har allerede blitt reddet fra utryddelse på denne måten, sier Eriksson Byröd

Hun legger til at noen ville dyr lever i fangenskap fordi mange arter er truet i naturen. Fremfor alt så er det menneskelig påvirkning som gjør at habitatene forsvinner, mye ulovlig jakt og klimaendringer.

  – Hvis dyrene ikke hadde vært truet, så hadde behovet for dyreparker vært mye mindre, kommenterer Eriksson Byröd.

– Det står mye på nettsiden til dyreparken om historien. Et av ønskene i begynnelsen var at man ikke skulle se dyrene gjennom et gitter. I forhold til sånn som “Nordisk villmark” er bygd så var ideen at publikum skulle få se dyrene i sitt naturlige habitat, sier Tina Haagensen (24) som er praktikant i dyreparken og studerer animal ecology ved University of the Sunshine Coast.

Tina Haagensen (24) og Elin Eriksson Byröd (35). Foto: Veronica Sivertsen

NOAH konkluderer med at dyrevelferdsmessige problemer i dyrehager innebærer blant annet at dyrene ofte får begrenset plass.

– Vi skal ikke bevare dyrene for vår egen skyld, men bevare de for dyrenes og naturens egen skyld. Det må skje ved at man beskytter leveområdene de har i naturen slik at de kan bli flere der. Det er jo nettopp vern av disse artenes levemiljø som skal til for deres overlevelse i naturen. Ikke kunstig bevaring i kunstige miljøer, forteller NOAH.

Større fokus på dyrevelferd
Dyrepleieren Eriksson Byröd forteller også at det tidligere har vært annerledes enn det det er i dag. For mange år siden var det mye fokus på å eksponere dyrene og tjene penger på de, hvis man ser på de dyreparkene som var i gang på 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet. Dyrevelferd eksisterte ikke. Kristiansand dyrepark jobber i dag mye med bevaring, truede dyr og forskning for å finne mer informasjon om de forskjellige artene.

Hvordan har dyrene det i denne kulda med tanke på at de er vant til et annerledes klima?

– De har inneanlegg med temperatur som er tilpasset for det klimaet de er vant til. Mange av de klarer fint å være ute, så lenge de har mulighet til å gå inn et varmt sted. Løvene i Kristiansand dyrepark kan være ute hele dagen, men vi må alltid passe på at de har mulighet til å gå inn om de vil, avslutter Eriksson Byröd.

Relaterte saker:

Gepardfødsel gir gratis reklame