Kjørte fra Vennesla til Kristiansand med 2,29 i promille

Natt til lørdag i oktober kjørte en mann i 20-årene i påvirket tilstand, med en promille på 2,29. Mann dømt til 36 dagers fengsel og mistet førerkortet i tre år.

 

Mann i 20-årene ble dømt til 36 dager i fengsel i retten.

Mannen var på fest i Vennesla. Han kjørte til festen, og meningen var å sove over og kjøre bilen tilbake dagen etter. Mannen drakk øl og brennevin og ble sterkt beruset. Han kjørte bilen sin fra Vennesla til Esso Oddemarka. Like før ble han observert av to vitner som så at han kjørte veldig forsiktig og sto stille ett minutt i rundkjøringen. Da han fortsatte, gled han over i motsatt kjørefelt, som nesten førte til kollisjon en bil som kom imot. Mannen parkerte på bensinstasjonen og politiet kom til stedet og pågrep ham. Det ble tatt en blodprøve som viste 2,29 i promille. Retten finner bevist at han handlet med viten og vilje.

Stor risiko

Ifølge Kristiansand tingrett utgjør bruk av motoriserte kjøretøy i beruset tilstand en stor risiko for fører selv og andre trafikanter. Forbudet mot ruspåvirket kjøring er grunnleggende for alle trafikanter. Bestemmelsen er satt for å verne det offentliges interesser i sikker og trygg ferdsel på veiene.  Normalt skal det reageres med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 i promille.
Det er først ved promiller over 1,5 at risikoen ved kjøring øker dramatisk. Ved slike promiller straffes det med ubetinget fengsel. Ifølge dommen burde fengselsstraffen bør variere mellom 21 til 36 dager.

Husker hendelsen

Retten vektlegger at promillen var svært høy, og at kjøringen skjedde over en lang strekning, samt at kjøringen skapte et skummelt trafikkbilde. I formidlende retning vektlegges det at mannen erkjenner straffskyld og har forklart han husker hendelsen.
Mannen fikk 36 dager i fengsel. Retten legger til grunn at han vil være aktuell for soning med elektronisk fotlenke og at han kan søke Kriminalomsorgen om dette. Mannen idømmes en bot på 10 000 kroner. Tiltalte dømmes til tap av retten til å føre førekortpliktig motorvogn for en periode på tre år. Han pålegges å ta en full ny førerprøve dersom han vil ta førerkortet på nytt.