Mann (27) dømt for besittelse av hasj

    Mann (27) er dømt til 21 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på 2 år for å ha oppbevart hasj. I tillegg må mannen betale en bot på kr 8000.

    Mannen ble 20. desember 2017 kl. 00.50 tatt for besittelse av 41 gram hasj. Mannen avga en uforbeholden tilstående i retten. Tilståelsen styrkes av beslagsrapporten og analyserapporten som er gjort, og retten fant at mannen har handlet forsettlig.

    Fra saken var ferdig etterforsket og fram til saken ble tatt opp i retten. Vanligvis med en lang saksbehandling så gjøres fengselsstraffen kortere, men i denne saken da straffen er såpass kort er det mer hensiktsmessig å gjøre straffen betinget.