Ung mann dømt for vold og trusler mot politimann

En ung mann (19), ble i Kristiansand tingrett dømt for fire straffbare hendelser, blant annet trusler mot en offentlig tjenestemann.

19-åringen, som tidligere ikke er straffedømt, er nå blitt dømt for hendelser som strekker seg fra Juli 2017 til August 2018. Sakene involverer gjentatte ordensforstyrrelser i sentrum, flere hendelser med vold, og benektelse av å oppgi personalia.

Hindret politimann i tjenesteytelse
Tidlig i april 2018, ble den unge mannen pågrepet og innbrakt av politiet til politistasjonen. Bakgrunnen for pågripelsen var at den dømte hindret politimannen i å kunne unngå en mulig ordensforstyrrelse i en konfrontasjon av to personer. Han utøvde vold mot politimannen, og sa “Jeg skal ta deg neste gang”. Retten mener at mannen har utøvd vold og trussel i sikte på å få politimannen til å avbryte sin tjenestehandling.

Han er også dømt for en hendelse i september 2017, hvor han skal ha slått til en annen person etter en 20 minutters lang verbal konfrontasjon. Dette skjedde på åpen gate. Dette er den eneste tiltalen han erkjente straffeskyld på.

Unngår betinget fengselsstraff
Under straffutmålingen kom retten fram til at straffen settes til 30 timers samfunnstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Dette ble bestemt under tvil, og med en samlede vurdering, kommet frem til at det foreligger forhold som taler for samfunnstraff. Dette er blant annet som følge av at dette var mannen sin første dom, i tillegg til alderen som er blitt tatt med i betrakting i retten sin endelige beslutning.