Mann dømt etter å ha kastet duftlys på eks

Høsten 2018 i Kristiansand kastet en mann et duftlys på sin tidligere samboer. Kvinnen endte opp med et kutt i pannen, og måtte sy ti sting.

Dagen etter brøt han besøksforbudet ved å sende meldinger og ringe til henne gjentatte ganger. Nå er mannen dømt til bot på 10 000 kroner.

Fornærmede og tiltalte har vært samboere, og har et barn sammen. De gikk fra hverandre noen måneder før hendelsen. Fornærmerede og den tiltalte møttes hjemme hos kvinnen og startet å krangle. Den tiltalte gikk til byen, og kom tilbake senere på natten. De startet enda en krangel, men sovnet etter hvert. Dagen etter på formiddagen startet de igjen en krangel, noe som endte opp med at den fornærmede fikk et duftlys kastet i pannen. Ambulanse og politiet kom til stedet.

Den tiltalte har forklart seg ulikt i retten og i avhør. Den tiltalte hevder at han ikke har kastet noe mot fornærmede med vilje, og at skaden hun ble påført var et uhell. I avhør har han forklart at han tok tak i et duftlys som han skulle kaste opp i taket. I retten forklarte den tiltalte at han tok opp en gjenstand han trodde var en leke som roterte/glapp ut av hånden hans da han hoppet over bordet.

Retten fant det bevist at det var et duftlys med tjukt glass som traff fornærmede i pannen basert på det fornærmede forklarte i retten, og at skaden ikke kan ha hendt på noen annen måte.

Politibetjentene som vitnet i retten nevnte at fornærmede og tiltalte sa at det var et duftlys da de ankom stedet. I tillegg har den tiltalte snakket om dette duftlyset i avhør hos politiet. Skadeomfanget, blodsprut, dokumenterte bilder og legeerklæring bekrefter påstanden om at det er noe hardt som har truffet fornærmede med stor kraft.

Retten fant det videre bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at det er tiltalte som bevisst har kastet duftlyset. Retten fant den tiltaltes forklaring som oppkonstruert og usannsynlig, basert på bevisene i retten.

Den fornærmede forklarte i retten at hun ikke så at den tiltalte kastet duftlyset, at alt skjedde så fort, og at tiltalte så sjokkert ut når han så at fornærmede blødde. Det var ingen andre vitner til hendelsen. Den ene politibetjenten Iveland forklarte at den tiltalte var svært opptatt av at den fornærmede måtte kjøres til legevakten. Basert på det fant retten at tiltaltes forklaring om at han ikke mente å treffe fornærmede eller ikke kaste duftlyset mot henne, ikke kan utelukkes.

Retten har ikke funnet det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte forsettlig kastet duftlyset mot fornærmede.

Domsslutningen ble til at han dømmes til bot på 10 000 kroner.