Narkotikastatistikk for 2018: Beslaglagt mer tabletter enn før

Kripos publiserte i dag narkotikastatistikken for 2018 på landsbasis. Antall beslaglagte tabletter har økt kraftig 2018 i Norge.

Trenden på rusmidler har endret seg drastisk det siste tiåret. Mye kommer gjennom det mørke nettet, som åpner opp samfunn der tilgjengeligheten er lett. Det er derimot ikke på nettet de største omsetningene finner sted, men importen fra narkotikadistributører inn til Norge. Dette fremkommer i statistikken Kripos legger frem i dag. Rapporten inneholder oversikt over ulike narkotikabeslag som er gjort i 2018. Sørnett har samlet opp noen av nøkkelpunktene i statistikken.

Det fremkommer i rapporten at hasj og marihuana utgjør rusmidlene med høyest beslag i 2018, men er fortsatt omtrent uendret i tallene fra 2017. (3012 kg beslaglagt)

Det står også at det er stadig mindre amfetamin/metamfetamin. Det rapporteres om flere beslag av kokain med økning i styrkegraden. (418 kg amfetamin/metamfetamin, og 98 kg kokain)

Mye mer tabletter enn før
Tabletter har det siste halvåret utgjort nesten to tredeler av MDMA-beslagene. Tidligere var det pulver og krystallinsk materiale som dominerte. Det er i 2018 beslaglagt 80 prosent mer tabletter enn i 2017.

Det rapporteres om tydelig flere og større mengder av LSD-beslag i 2018 enn året før. Det har også blitt gjort flere beslag av potente fentanyl. Fentanyl er et legemiddel som er 100 ganger potent enn morfin, som brukes til behandling av sterke, kroniske smerter. (11219 enheter beslaglagt av LSD)

GHB og anabole sterioder er stabilt
Det meldes om mange beslag av GHB/GBL,  men er kun en 4 prosent økning sammenlignet med enn i fjor. (313 liter GHB/GBL) Anabole steroider har det vært 202 beslag på, og det er omtrent likt med 2017. (202 tilfeller med beslag av anabole androgene steroid)

Kilde: https://www.politiet.no/link/937fda0b59bb4ec5901abee40e4fc005.aspx