Denne toppidrettsskolen scorer høyt på trivsel

  Akademiet videregående skole i Kristiansand sørger for høy fleksibilitet og fokuserer sterkt på trivsel i læringsmiljøet.

  GODT MILJØ: Både toppidrettselev Jesine Aateigen og rektor Jarle Ausland er fornøyde med miljøet på Akademiet videregående skole. Foto: Sondre Lindhagen Nilssen

  Mange av ungdomsskoleelevene på Sørlandet driver med forskjellige idretter ved siden av skolen. Når steget til den videregående skolen skal tas, er det naturlig å kjenne på valgets tyngde. Måten en kommer seg gjennom videregående legger grunnlaget for videre studier på høyskole eller universitet. Plutselig er en blitt voksen. Ønsker en å kombinere skolegangen med toppidrett, finnes det muligheter blant annet ved de videregående skolene i Arendal og Vågsbygd, Kristiansand Katedralskole Gimle og den private skolen Akademiet i Kristiansand.

  Satser kun på toppidrett

  Rektor ved Akademiet, Jarle Ausland, forsikrer at det skal være fullt mulig å kombinere idrett med skolegang.

  – Jeg tror det er bra at det finnes en viss prosentandel private videregående skoler. Mange elever finner det veldig bra for seg og jeg vil påstå at det øker muligheten for at flere fullfører, forteller Ausland når U.MA møter ham i privatskolens lokaler på Sør Arena.

  Den forholdsvis lille skolen teller totalt 65 elever fordelt på de tre trinnene. Her finnes store, åpne og lyse fritidsområder, en rekke gruppe- og stillerom, og klasserommene er adskilt med store gardiner.  Skolen la nylig ned medier- og kommunikasjonslinja, og vil framover kun satse på studiespesialiserende med toppidrett.

  – I og med at vi er en såpass liten skole, så har vi god mulighet til å tilrettelegge og følge opp hver enkelt elev med deres individuelle behov. Elevene skal kunne komme seg gjennom skolegangen og drive med toppidrett samtidig. De som reiser mye, får også tilgang til undervisning over nettet. Hele studieløpet vårt blir dermed veldig fleksibelt, opplyser Ausland.

  20.000 kroner i året

  Rektoren understreker at det også finnes visse ulemper dersom man velger en videregående i privat regi.

  – Det er klart at vi tilbyr langt færre fagkombinasjoner enn en offentlig skole, men det er en nok klar over før en søker. Dessuten er en avhengig av å fungere godt i et lite miljø. Likevel blir man kjent med flere på tvers av trinnene gjennom en del felles undervisning, sier Ausland.

  Skolegangen hos Akademiet koster 2000 kroner i måneden – eller 20.000 kroner i året. Skolepengene dekker blant annet orienteringssamlinger og dyktige trenere som gjør det mulig å utvikle seg i idretten sin. Alle elever får for øvrig en helt egen MacBook, får U.MA opplyst.

  Svært god trivsel

  Den nyeste Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet, som gjelder for skoleåret 2017-2018, viser at 6,9 prosent av elever i videregående skole i Vest-Agder har opplevd mobbing i skolesammenheng. Hos Akademiet er svarprosenten så lav at den ikke slår ut i statistikken.

  Rektor Ausland mener likevel det er naivt å tro at en skole kan være helt mobbefri.

  – Vi har scoret veldig høyt når det gjelder trivsel. Det gjør ofte små skoler. Likevel er det ikke alltid at en som blir mobbet rapporterer om det. Én elev som blir mobbet er én for mye. Vi bruker tilbakemeldinger fra Elevundersøkelsen og andre undervisningsevalueringer veldig mye og vi tar elevene våre på alvor, understreker han.

  – Aldri opplevd mobbing

  17 år gamle Jesine Aateigen fra Vågsbygd går studiespesialiserende med toppidrett hos Akademiet. Hun forklarer gjerne hvorfor hun valgte en privat skole.

  – Jeg vil satse på idretten og trener veldig mye. Dermed tror jeg at jeg ville slitt meg ut om jeg ikke fikk kombinert idretten med skolegangen, sier Aateigen, som ønsker seg en framtid innen turning.

  Hun opplever dessuten læringsmiljøet som svært konstruktivt og generelt godt.

  – Vi kommer veldig godt overens med hverandre og alle er så vidt jeg vet venner. Og jeg har heldigvis aldri opplevd noe i nærheten av mobbing, konkluderer hun.