Undersøkende journalistikk (1/3): Røde Kors’ kampanjer sprenger blodbankens kapasitet

  Stadig dukker det opp vervekampanjer for å rekruttere nye blodgivere. Bioingeniørene ved blodbanken i Kristiansand mener at Røde Kors' kampanjer kan bidra til å sprenge kapasiteten deres.

  – Vi rekrutterer blodgivere til alle landets blodbanker. Behovet for blod varierer fra blodbank til blodbank, og vi kan dessverre ikke tilpasse våre kampanjer til en spesifikk blodbank, sier Elizabeth Salas Andreassen, seniorrådgiver i Røde Kors Blodprogram.

  GOD EFFEKT: Elizabeth Salas Andreassen, Seniorrådgiver i Røde Kors Blodprogram, mener kampanjene gir best effekt i forhold til rekruttering. FOTO: Privat

  I Røde Kors’ vervekampanjer hevdes det at Norge mangler 30 000 blodgivere. De mener det er et behov for 110 000 blodgivere på landsbasis totalt. Samtidig frafaller rundt 15.000 hvert år. På sine sider skriver Røde Kors at de verver rundt 90 prosent av blodgiverne i Norge.

  Justerer eksponering
  Røde Kors er aktive på sosiale medier og sørger for en jevn forsyning med nye blodgivere til blodbankene. Andreassen sier at de justerer kampanjene sine etter behovene i de enkelte blodbankene.

  – Når og hvis en blodbank melder om at de har altfor mange potensielle givere på vent, justerer vi den geografiske eksponeringen av våre kampanjer. Det er likevel når vi kjører kampanjer at vi ser den beste effekten, i forhold til antall henvendelser til blodbankene, forteller Andreassen.

  “Slike vervekampanjer som Røde Kors driver, kan bidra til sprengt kapasitet.” – Kari-Ann Nedal, bioingeniør

  Har ikke kapasitet
  Blodbanken i Kristiansand sier at de gjerne vil ta imot nye givere, men at de ikke har kapasitet til å ta imot så mange nye på en gang.

  – Vi er veldig glad i publisitet og kampanjer, men slike vervekampanjer som Røde Kors driver, sprenger ofte kapasiteten vår, sier Kari-Ann Nedal, bioingeniør ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

  LES MER: Blodbanken fungerer som sykehusets hjerte

  OPPFORDRER: Kari-Ann Nedal (t.v.) og Henriette Lykke Michelsen (t.h.), bioingeniører ved Sørlandet sykehus, ønsker at givere ringer selv om det tar lang tid å få avtale. FOTO: Eline Storsæter

  Røde Kors skaper “topper”
  Lykke Michelsen og Nedal forteller at de legger vekt på at de ønsker en jevn pågang gjennom hele året. De mener kampanjene til Røde Kors fører til for stor pågang rundt høytider, og lavere pågang ellers i året.

  – Folk må gjerne melde seg, men det kan ofte ta tid før vi tar kontakt igjen. Vi prøver å få til en avtale innen en måned, men er ikke alltid vi får det til. Samtidig oppfordrer vi også folk til å ringe oss, og ikke bare vente på at vi skal ringe dem, sier Nedal.

  Kortere ventetid
  Røde Kors mener å ha et humanitært mandat til å rekruttere blodgivere og dermed bidra til at sykehusene har tilgang til det blodet de trenger hver eneste dag.

  – Flere blodbanker, deriblant Blodbanken i Oslo, har gjort en stor innsats når det gjelder rutinene for innkalling av nye blodgivere. De har klart å korte ned tiden fra påmelding til innkalling til mindre enn én uke. Vi håper virkelig at flere blodbanker får de ressursene de trenger for å komme dit de også, forteller Salas Andreassen.

  Mangler et meldesystem
  – Vi skulle ønske det fantes et register eller et meldesystem der blodbankene kunne registrere sin blodbeholdning. Da kan vi også bidra på kort varsel, ved å oppfordre tappeklare blodgivere om å melde seg i sin blodbank, sier Salas Andreassen.

  Nedal forteller om et strengt personvern rundt pasientene, og at dette vil gjøre det vanskelig å ha et slikt meldesystem for blodbanken.

  LES MER: Forberedelsen på det ukjente krever et stort apparat

  Ny app vil hjelpe kommunikasjonen
  I nærmeste fremtid vil alle blodbankene få et nytt hjelpemiddel som kan gjøre kommunikasjonen mellom blodgiver og blodbank enklere. Dette ser bioingeniør Henriette Lykke Michelsen og kollega Nedal frem til.

  – Appen vil gi mulighet for giverne til å booke timer selv, akkurat som når man skal få en ny frisørtime. Dette vil gjøre kommunikasjonen lettere for både oss og blodgiverne, sier Lykke Michelsen.

  Appen skal være klar nå før sommeren, men de venter fortsatt på lansering. Bioingeniørene forteller at appen også vil inneholde nyttig informasjon for de som ønsker å bli blodgivere, eller hvis du allerede er i systemet.

  – Vi har stor tro på at appen vil bedre kommunikasjonen for både blodgiver og blodbanken, forteller Nedal.

  Røde Kors Blodprogram

  I Norge rekrutterer Røde Kors Blodprogram over 90 prosent av norske blodgivere. De fleste melder seg via nettstedet GiBlod.no, men også Røde Kors´ lokalforeninger er engasjert i blodgiververving til sitt lokalsykehus. I tillegg har Røde Kors to blodbusser som driftes av blodbankene i Bergen/Hordaland og Oslo/Akershus.
  • Røde Kors Blodprogram er en aktivitet i Røde Kors der hovedmålet er å rekruttere blodgivere til landets blodbanker.
  • Røde Kors Blodprogram lager verve- og informasjonsmateriell i samarbeid med blodbanker og aktuelle Røde Kors-ledd.
  Kilde: https://www.rodekors.no/gi-blod/