Øvelse Skogbrann Øvelse

    Innsatsleder Salvesen melder om brannen fra Scanpix. Ambulansepersonell prøver å få oversikt over skadde. 30 personer evakuert har blitt evakuert.

    Brannvesenet i Agder kan bekrefte at det har oppstått en brann i skogen vest for Birkeland sentrum. Brannvesenet bekrefter videre at de har kontroll på situasjonen. Årsak til brannen er fortsatt ukjent. “