ØVELSE: Oppdatering Scanflex – Alle er evakuert

    Øvelse øvelse øvelse

    Innsatsleder for brannvesenet Johnny Flæte melder til Budstikka om at lokalet til Scanflex  nå har blitt tømt.

    Flæte forteller videre at det så langt ikke er mistanke om en gjerningsperson og at hendelsen kan ha vært en ulykke.

    Øvelse øvelse øvelse