Alle barn er velkommen i Skattekisten kulturbarnehage

    Skattekisten barnehage er en kristen barnehage som ligger dør i dør med pinsemenigheten Evangeliehuset. Selv om det er en kristen barnehage er det barn her fra familier med forskjellig religiøs bakgrunn og livssyn.

    Berit Våge Andresen elsker jobben sin som barnehagelærer i Skattekisten kulturbarnehage Foto: Privat
    Her kan du se Skattekisten kulturbarnehage som ligger i samme bygg som Evangeliehuset. Foto: Samuel Strimp

     

    I et intervju med barnehagelærer Berit Våge Andresen forteller hun om hvordan det er å tilrettelegge for andre religioner i en kristen barnehage. Intervjuet finner du her: