Kvinne (33) dømt for grovt trygdebedrageri hos NAV

En kvinne fra Kristiansand hadde feilinformert NAV om antall jobbtimer. NAV utbetalte over 100 000 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger.

I en periode på rundt to år hadde domfelte feilinformert hvor mye hun hadde jobbet på meldekortet til NAV. Kvinnen hadde oppført at hun hadde jobbet rundt 600 timer, men hun hadde i realiteten jobbet over dobbelt så mye. Dette resulterte i at NAV utbetalte over 100 000 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

I retten ble det framvist kopi av meldekortet og oversikt over antall timer med arbeid.

Kristiansand Tingrett (Foto: Diane Marie Sundberg)

På dette grunnlaget har retten funnet det bevist at domfelte har oppført seg som beskrevet ovenfor, og at handlingen er grovt uaktsom.
Kvinnen ble domfelt for grovt trygdebedrageri og hun tilsto i retten.
Straffen ble satt til 20 dagers fengsel og en bot på 5000 kroner.