Jakten på de røde og hvite postene i en grønn vinter

Det er flere klubber som innbyr til turer med kart og kompass. Med mangel på snø på Sørlandet kan skiene med fordel byttes ut tursko.

Turorientering ved sykehuset i Kristiansand. FOTO: Morten Fjelldalen

I Kristiansandsområdet er det mange turer å velge i hvis man vil ut på tur i naturen. Med en vinter som nå er snøfri i de kystnære områdene, er turorientering en fin mulighet til å gå på tur tett inntil byen. De røde og hvite postene er blitt plassert ut i terrenget i desember, og publikum kan lete opp disse postene i det tempoet de selv ønsker.

Hanne Cecilie Jensen, Prosjektleder DNT Sør. FOTO: Morten Fjelldalen

I DNT Sør sin butikk i Kristiansand er et av stedene hvor turorienteringspakkene kan kjøpes. Der selges pakker fra de fire klubbene OK Sør, Søgne og Songdalen OK, Kristiansand OK og Torridal IL. Torridal IL vil ha sine kart klare for salg først i løpet av april, ifølge deres egen nettside. For de tre øvrige klubbene har pakkene ligget klare siden desember.

– Turorientering er veldig populært og øker stadig sin popularitet, kan Hanne Cecilie Jensen, prosjektleder i DNT Sør, fortelle. Fra butikken i Kvadraturen er det blitt solgt 150 pakker siden desember. Jensen har inntrykk av at en stor del av disse pakkene blir kjøpt som julegaver. Alle klubbene har også andre utsalgssteder, men Jensen har ikke oversikt over salgstallene der.

Hver av pakkene inneholder fire til seks kart over hvert sitt område, og i hvert område er det utplassert flere poster. Jensen kan fortelle at dette er en fin måte til å finne nye turmål i nærområdet. Dessuten er det en fin mulighet for å lære seg å bruke kart og kompass, før man eventuelt skal ut på lengre turer i fjellet. Klubbene kan lokke med premier til de som fullfører. Premiene består i plaketter, gaver og gavekort.

Siden turene foregår i skogen, er det derfor ikke så godt egnet for barnevogner og rullestoler. Likevel er nok turene på Baneheia lettest tilgjengelig, ifølge DNT. Det er pakken til Kristiansand OK som inneholder kartet for Baneheia. Kristiansand OK tilbyr i tillegg til de ordinære pakkene et gratistilbud til ei løype på stiene rundt sykehuset og på Jegersberg.

50 år med turorientering

Søgne og Songdalen OK har i år 50-årsjubileum for sin turorientering, mens Kristiansand OK følger like bak med 47 år. Ifølge årsrapportene til Kristiansand OK for de siste 5 årene, har denne klubben solgt mellom 427 og 565 pakker i året. Pakken som heter «Skautrimmen» er den pakken som har vært solgt mest alle disse årene. Det var

Kristiansand Orienteringsklubb. FOTO: Kristiansand OK

i 2018 at salget var lavest av disse årene. En snørik vinter og påfølgende tørkesommer tror de er hovedårsaken til det lave salget dette året. Så nå, med en vinter uten snø bør innby til at flere benytter muligheten til å jakte de røde og hvite postene i skogen.

Liv Bente H. Friestad, turorienteringsleder i Kristiansand OK, forteller på epost at de i fjor hadde tre deltakere på 85 år, mens den yngste var født i 2018. Så denne jakten på poster passer for alle som kan bevege seg i naturen.

Søgne og Songdalen OK har solgt mellom 200 og 221 pakker pr år, ifølge klubbens egen Årsberetning. I 2018 falt salget til 155 pakker, som har sammenfallende årsak med Kristiansand OK sin erfaring.

Turmål rett utenfor Kristiansand sentrum. FOTO: Morten Fjelldalen

Å kjøpe en kartpakke fra en annen del av kommunen, eller i andre kommuner eller fylker, kan være en fin anledning til å oppsøke nye turmål utenfor sitt eget nærområde.

 

Nasjonalt tilbud og på app

tuorientering.no finnes en oversikt over alle orienteringsklubber i Norge som tilbyr turorientering. Det er 171 ut av totalt 365 klubber som har dette tilbudet. Alle tilbyr sine kart i papirformat, men de digitale løsningene har også kommet seg ut i naturen. 21 klubber tilbyr nå registrering av postene på en app. Hos alle de tre Kristiansandklubbene kan postene registreres på app. I skrivende stund, tre uker ut i det nye året, er det postene til Kristiansand OK som har registrert flest besøk i landet, med totalt 1.862 klipp fordelt på 48 deltakere. Søgne og Songdalen OK og OK Sør følger henholdsvis på 4. og 6. plass. Den deltakeren i landet med flest klipp er en deltaker fra Agder med 169 klipp.

Stolpejakten er en mer urban og digital utgave av turorientering. Med digitale kartløsninger jaktes det på merkede stolper i stedet for de røde og hvite postene, ofte i bynære områder. Ifølge stolpejakten.no er det per nå ikke et slikt tilbud i Kristiansand, men det nærmeste er Risør.