Lekser, mat og fotball etter skolen

Skolebarn får et fritidstilbud etter skoletid i regi av idrettslagene. Dette er tilbud utover kommunens SFO-tilbud. FK Donn har et opplegg for barn på hele barneskoletrinnet.

Fotball på Kongsgårdbanen etter skoletid. FOTO: Morten Fjelldalen

Kommunene har en plikt til å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) for elevene opp til 4. klasse. I mange kommuner er det også et tilsvarende tilbud i regi av andre organisasjoner. I Kristiansand finnes dette også tilbudet, som er organisert av flere idrettslag.


Fotball på Kongsgårdbanen

FK Donn har fritidsordning til barn som strekker seg over hele barneskoletrinnet. For barna i 1. til 3. klasse tilbys idrettsfritidsordning (IFO), som er et tillegg utover kommunens SFO-ordninger. Dette er, som navnet tilsier, noe mer idrettslig preg enn vanlig SFO. Da er det mat, leksehjelp og varierte idrettsaktiviteter som foregår et par-tre timer hver dag etter skoletid i Starthallen.

Linus Odnevik er deltaker på DONN+. FOTO: Morten Fjelldalen

Når barna blir 9 år og har vokst ifra IFO og SFO, har barna mulighet til å spesialisere seg mere for det de liker aller best – fotball. Da avanserer barna til DONN+, et tilbud som er fire dager per uke på Kongsgårdbanen på Lund.

– Kjempebra!!, sier Linus Odnevik på 10 år, når han blir spurt om hva han synes om tilbudet her. Han plasserer ballen på straffemerket og er klar til å sette ballen rett i mål, før han presiserte for Sørnetts utsendte at han faktisk fyller 11 år hvert øyeblikk. Han har benyttet seg av dette tilbudet siden det startet opp. Linus spiller forøvrig på midtbanen til IK Gimletroll når han ikke er på Kongsgårdbanen.

Bernt Støveland (t.h.) er instruktør på DONN+. FOTO: Morten Fjelldalen

Bernt Støveland er instruktør hos FK Donn. Sammen med spillere fra IK Start instruerer de opptil 40 barn etter skoletid. Bare to-tre av dem er jenter, så han håper at flere jenter vil komme hit i fremtiden. Støveland kan fortelle at dette tilbudet opprinnelig var for barna på Lund, men at barn fra Gimlekollen, Våg og Hånes også har funnet veien hit.

DONN+ er først og fremst et tilbud for fotballspillere som er ekstra treningsvillige og vil spesialisere treningen inn mot fotballen. Kanskje blir det en fotballkarriere i Manchester på Linus i fremtiden? Det er nå sikkert at det er United som er hans klubb. Bernt Støveland mener en fritidsordning med idrett er positivt og ønsker at flere klubber følger etter.

Allsidig hos Gimletroll

Litt høyere oppe over byen er IK Gimletroll en annen av klubbene som arrangerer idrettsfritidsordning (IFO). Klubben, som har tilholdssted på Prestheia, har gitt barn i nærområdet dette tilbudet siden 2017. Fem dager i uka får barn fra 2. til 5. klasse mulighet for å drive allsidige aktiviteter etter skoletid. Innholdet er både friluftsliv- og idrettsaktiviteter.

Prestheia klubbhus. FOTO: Morten Fjelldalen

Med egne minibusser blir barna hentet på Prestheia, Justvik og Kristiansand Internasjonale skole. Når barna ankommer IFO venter en varm eller kald lunsj. Etter maten blir det fysiske aktiviteter inne eller ute. Kreativ lek er også viktig.

Inger Løwø Syvertsen, IFO leder i IK Gimletroll, forteller på epost at det har vært mellom 70 og 120 barn som benytter seg av tilbudet hver måned. Det er et tak på 70 barn per dag, og det har aldri vært færre enn 20 barn på en dag.

– Vi ønsker at barna fra en tidlig alder skal være allsidige og prøve ulik aktivitet, forteller Syvertsen. Ingen uker skal være like.

I følge klubbens hjemmeside er prisen for dette tilbudet 2.876 kr pr måned hvis barna skal delta fire dager pr uke. Dette er sammenfallende med kommunens prisnivå på SFO.

IK Start, Randesund IL og FK Våg er også blant klubbene i Kristiansand som har et tilsvarende tilbud til barn i sine nærområder.