Mann i 30 årene stilt for i retten for en rekke forhold

Torsdag formiddag ble en 30-åring stilt for retten for blant annet gjentatte brudd på både kontakt- og besøksforbud. Mannen har kontaktet eks-kjæresten gjennom telefon og oppsøkt henne. Stemningen var intens og opprivende i rettssalen.

Mannen har også blitt pålagt besøksforbud tidligere, i 2018, og dette pågikk i et halvt år. Den fornærmede beskriver sitt forhold til den tiltalte som turbulent, med konstant overvåkning, trusler og fredskrenkelser. Tiltalte erkjente seg tidlig straffskyldig i brudd på kontakt og besøksforbud.

-Det er både godt og vanskelig med besøksforbud, forteller den tydelige pregede kvinnen.

Senere har tiltalte også blitt tatt i laserkontroll ved E18 i en hastighet på hele 165 km/t i en 100-sone, noe som førte til førerkortbeslag. Mannen skal ha nektet for å ha kjørt i den oppgitte hastigheten, og mener at politiet stoppet feil motorvogn. I retten kom det fram ulike teorier om hendelsen. Flere politibetjenter i vitneboksen legger frem at det ikke var noen andre biler i området og at de gjenkjente den tiltaltes bil. Politiet hadde også en ransaking i tiltales hjem hvor de skal ha lokalisert flere farlige gjenstander, blant annet batong og jernknokkel. Dette ble han bøtelagt for, til tross for at det var på vippen til å gi fengselsdom.

I en vintermåned i 2019 er mannen også mistenkt for skadeverk på eks-kjæresten sin bil. Videre ble det fremlagt videobevis som angivelig viser tiltalte hvor han riper opp lakken og punkterer et dekk. Klærne som personen på videoen var ikledd er lik klær som ble funnet i tiltaltes hjem. Det oppsto diskusjon om dette var nok til å finne han skyldig.

-Jeg ser det på faktene, måten han går på, og profil at det er han, sier den berørte.

Etter førerkortbeslaget skal mannen også ha kjørt moped uten gyldig kompetansebevis. Politiadvokat la fram at dette var grunnlag for å bli bøtelagt. Mannen har også tidligere vært dømt for dop-smugling og tyveri, i høyesterett.

Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, hvor 30 av dem er betinget med 2 års prøvetid.

-I forhold til straffeutmålingen har vi lagt vekt på allmennpreventive hensyn, sa aktor.

Forsvarsadvokaten responderte med at straffen burde være mildere og foreslo 60 dagers fengsel, hvor 30 av dem var betinget, med 2 års prøvetid. Fornærmede i saken krever erstatning for skadene på bilen.

  1. februar blir den tiltalte innkalt til frammøte for å motta dommen.