Splittelse mellom relasjon og tilstedeværelse

I år setter Kristiansand Kunsthall fokus på det lokale. Utstillingen «Det forjettede land» er en del av en større undersøkelse som er knyttet opp mot tilhørighet, identitet og sted. Utstillingen reflekterer rundt et sted vi er kjent med, men vi likevel ikke føler oss hjemme. Kommunesammenslåingen vises gjennom denne kunsten.

Andreas Røst (29) er koordinator og formidler ved kunstmuseet. Han er en av veilederne under visning av utstillingen.

Andreas Røst (29) er en av veilederne ved utstillingen “det forjettede land”

– Utstillingen omhandler blant annet kommunesammenslåingen, Aust-og Vest Agder ble til Agder, og det har i oppdrag å undersøke kommunesammenslåingen, identitet og stedet vi bor i. Mye av ideen, reformen og hva det gjør med mennesket til utstillingen kommer i fra kommunesammenslåingen. Vi har fire kunstnere, tre enkeltkunstnere og en gruppe bestående av to, forteller Røst.

Monica Klungland (49) er en av besøkende som lot kunsten prege henne.

– Jeg åpner meg opp for disse kunstverkene, istedenfor å spørre hva de betyr og heller snu på det og tenke, hva er det de ber meg om eller hva spør de meg om, som vi ble oppfordret til. Jeg kjente at det ikke var så enkelt, men det gjør at vi betrakter de på en annen måte da, forteller Klungland.

Monica Klungland (49) fikk mest inntrykk av slektsopptegnelsen fra Abusland verk.

Klungland forteller at slektsopptegnelsen fra Abuslands verk er noe av det som gjorde størst inntrykk.

– På avstand så det ut som en blyant tegning av en furu, men når jeg kom dit var det mer detaljert opptegnetslektstegning, sier Klungland.

Abusland har undersøkt sitt eget slektstre, i tillegg til byfuruen og byfuru tradisjonen i Kristiansand. Annerledeshet og identitet er en rød tråd i Abusland arbeid.

 

 

Tematikken er noe som traff nerven til flere av kunstseerne. Klungland forteller at hun syntes det er fint at tematikken kan kobles opp mot det som skjer akkurat nå her i byen og distriktet vårt. At det på en eller annen måte kommenterer, eller speiler noe av det som er aktuelt nå.

Kunsten som blir vist på kunstmuseet skal trekke linjer mot det aktuelle og nåværende stadiet i forhold til kommunesammenslåingen. Hvordan sammenslåingen påvirker identiteten og steds forholdet til hver enkelt som bor i Kristiansand.

Kunstnerne ved “det forjettede land” 

Bodil Furu, Jo Ravn Abusland, Leonard Rickhard og duoen Tokyo Twins (Anne Ødegård og Simon Daniel Tegander Wenzel) er de kunstnerne som har visning på «det forjettede land». Furu er en videokunstner som lagde en video nå nylig i romjulen 2019.  Kunstneren kjørte rundt og var på utkikk etter skiltene som var i ferd med å bli tatt ned som en følge av kommunesammenslåingen. Men kunstneren fant ikke skiltene hun var ute etter. Dette ble en viktig og avgjørende del av sluttresultatet. Videoen viser hvordan stedene har endret seg.

Videokunst fra Bodil Furu.

– Men det er en veldig nydelig video som da omhandler både ideen bak kommunesammenslåingen og hva det vil ha å si for menneskene som er der, og hvordan Sørlandet fremtrer, forteller Røst.

Rickhard er en velkjent norsk maler som har veldig tydelige assosiasjoner til Agder.

– Han maler skog, brakke og hus, og slike ting som er veldig karakteristisk for sin landsdel. Han er en veldig stor norsk maler nå i dag, opplyser Røst ved Kunstmuseet.

Resultatet av Rickhard sitt arbeid er et visuelt arkiv over hverdagens Agder som ble gjennomført ved å legge seg utpå endeløse bilturer innover i landet. “Motivene varieres i sørlandsklisje med vrangsiden ut” opplyser Kunstmuseet.

Kunstner Rickhards tegneverk.

Duoen Tokyo Twins arbeider med både rånerkultur, heksekunst, ravedans og norsk håndverkstradisjon. De presenterer en slags undersøkelse mellom identifikasjon og landskap.

– Veldig mye «crazy» og gøy, forteller Røst.

Tokyo Twins bidrag til utstillingen.

Tordal Bø (52) er en av de besøkende, og han prøver å legge til rette for flere kunstbesøk og syntes det er gøy når man er i gang.

Tordal Bø (52) -Så det å leve med å ikke føle tilhørighet synes jeg er en interessant ting.

Hva syntes du om utstillingen?

– Det er vanskelig å si i et ord. Nå lar jeg utstillingen synke inn og prøver å se på de tingene og se hva jeg føler og tenker der. Spesielt likte jeg de merkelige tegningene av menneskene som ser nesten bare ut som sjablong med merkelig teknologi, maskiner, motorer og fly. Litte granne natur, og det er liksom akkurat som verden er, merkelig og vanskelig å forstå, men det liker jeg faktisk, forteller en fascinert Bø.

Han forteller videre at det kan være utfordrende å ikke føle tilhørighet på plassen man bor og den verden man lever i.

– Så det å leve med å ikke føle tilhørighet synes jeg er en interessant ting.