Jentene i Agder sliter

  Av jenter i alderen 18-29 år i Agder så er det fler enn 1 av 4 som sliter med psykiske symptomer, og tallet øker.

  Folkehelseinstituttet kom i februar 2020 ut med en folkehelseundersøkelse for Agder iPsykisk Helse, Hjernen Trening, Sinn, Etterretning2020. I den rapporten kommer mye nytt frem, blant annet at Agder skårer bedre på dette med kollektiv transport enn fylket Troms og Finnmark. Det er i de store tettstedene i Agder hvor vi finner flest med høyere utdanning, flere unge begynner og snuse, spesielt hos kvinner har vi sett at den yngste generasjonen virkelig har økt snusinntaket, hvorpå 10.8 prosent av 30 til 39 år sier at de snuser daglig, mens i 20 til 29 så sier 20.9 prosent av kvinnene at de snuser.

  Verst i klassen.

  Noe som også kommer frem i denne undersøkelsen er at Agder skårer høyere enn de andre fylkene som også har gått igjennom den samme undersøkelsen på psykisk helse. (Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms og Finnmark). I denne undersøkelsen har man gått etter Hopkins symptom check list-5. Dette er noe man regner for å være et veldig godt verktøy når man skal kartlegge psykisk helse. Den går ut på at man stiller spørsmål som man enten kan få 1 til 4 poeng på hvert spørsmål, ender man på et gjennomsnitt på 2 eller høyere vil man da være innenfor en kategori mennesker som har betydelige symptomer på psykiske lidelser.

  Kvinner sliter mest.

  13.6 prosent av oss i Agder har ifølge Folkehelseinstituttet sin rapport en skår på høyere enn 2.00 i gjennomsnitt. Noe som er den høyeste prosenten av de 4 fylkene som har gjennomgått den samme testen i 2019. Det som er mest oppsiktsvekkende er at Kvinner i Agder i alderen 18 til 29 så er det hele 28.5 prosent som har en skår på høyere enn 2.00 , noe som vil si at veldig mange unge jenter har utfordringer med psykisk helse. Gjennomsnittskåren for jenter i denne alderen var 1.87 noe som vil si at det 0.13 prosent poeng unna at gjennomsnittet faktisk har betydelige symptomer på psykiske lidelser. Hos gutter i alderen 18 til 29 er gjennomsnittet på 1.67 poeng i gjennomsnitt og 19.6 prosent har en skår på over 2.00.

  Det vises også til ved denne undersøkelsen at jo mer utdanning du har, desto lavere er gjennomsnittet for psykiske plager.

  Har vi noe å lære av gutta?

  Anders Bakken er sosiolog og forsker II ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han mener at en grunnene til at mange jenter sliter mer enn gutter kan ha sammenheng med at jenter føler et større press fra omgivelsene sine og at de tar tingene i livet som blant annet, skole, familie og venner mer på alvor. Han legger til at mennesker som tar livet mer på alvor oftere kan bli mer bekymret. Ifølge en tidligere rapport som har kommet ifra folkehelseinstituttet så er angst, depresjon, spiseforstyrrelse og tilpasningsvansker de vanligste lidelsene unge jenter som søker hjelp har i dag.

  – Gutter er mer lekne og har en tendens til å avfeie problemer de står overfor. Hvis det oppstår problemer, så er det mange som begynner med noe annet i stedet, eller ser en annen vei.

  Tallene øker

  Asle Bjorvatn i Kirkens SOS, sier i en e-post at de opplever at det er flest jenter eller kvinner som tar kontakt, men at menn er på vei oppover statistikken når man ser på de som ringer. Ifølge ham er temaet ensomhet det de oftest kommer innom, samtidig møter de mennesker som tar opp ting som selvmord, rus, psykiatri og overgrep.

  – På telefonen er det flest godt voksne mennesker. Fra 45 + opptil 80. På Chat er det mye yngre. Mest mellom 12 og 18, men også yngre og eldre enn det.

  – Agderkontoret er landets tredje største kontor og besvarer på omtrent 10 prosent av alle henvendelsene på landsbasis.

  I 2018 så registrerte man 674 mennesker som tok sitt eget liv, men mørketallene er mye høyere. Kirkens SOS søker nye frivillige, som kunne tenke å jobbe hos dem, grunnen til dette er at de mottar 300 000 henvendelser hvert eneste år, men de når kun ut til 200 000 av dem, dette tallet er også økende spesielt over chat, så i fremtiden vil det være viktig for dem å få flere frivillige til å nå ut til så mange som mulig.