Dømt for å ha slått en kvinne i ansiktet med knyttet neve

    En ung mann (21) har blitt dømt for kroppskrenkelse mot en kvinne på et busstopp.

    Den ferske dommen fra Kristiansand tingrett ble avsagt 04. februar.

    Tirsdag 28.januar gikk rettsaken mot den unge mannen som var tiltalt for brudd på straffeloven §271 i Kristiansand Tingrett sal 10.

    Kvinne slått ned

    Den unge mannen i 20-årene er dømt for å ha slått en kvinne, en eller flere ganger i ansiktet med knyttet hånd. Hendelsen skjedde ved et busstopp i Hannevika. Retten mottok forklaringer fra fem vitner. Aktor la ned påstand om at tiltalte kan dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 105 dager med fradrag 55 dager for uholdt varetekt. Dommen ble 90 dager fengsel og varetekt kommer til fradrag med 55 dager.