Økning i askespredning som alternativ gravferd

  Flere og flere nordmenn ønsker å få asken sin spredt etter sin død, istedenfor å bli begravet på kirkegården.

  Omkring 1400 mennesker i året velger å få sin aske spredt i naturen istedenfor på en kirkegård, ifølge tall hentet fra fylkesmennene av fellesorgaisasjonen Norsk Friluftsliv. Tallene viser at askespredning som et alternativ til gravferd har økt med rundt 30 prosent de siste fem årene.

  Dette sier loven
  Askespredning er et økende alternativ til gravferd. Flere og flere mennesker ønsker å bli spredt i naturen eller på steder som betyr mye for dem, men det finnes grenser også. I følge Regjeringen.no fremgår det av forarbeidene til Gravferdsloven § 20 at “om tillatelse skal gis beror på fylkesmannens frie skjønn, og det kan settes vilkår for tillatelsen. Fylkesmannen vil således så langt det er mulig kunne forsikre seg om at askespredningen vil kunne foregå i sømmelige former og på et egnet sted. Det legges til grunn at det ikke vil bli gitt tillatelser til spredning av aske i eller i nærheten av bebyggelse, eller der bebyggelse kan forventes. Som hovedregel bør askespredning kun tillates på åpent hav og i høyfjellet”. For å få en askespredning etter dødsfall, må man altså søke til Fylkesmannen der askespredningen skal finne sted.

  Rundt 100-150 forespørsler i året.

  Anita Rist. Foto: Privat

  Anita Rist er faggruppeleder i Justis- og vergemålsavdeling, hos Fylkesmannens kontor i Agder. Hun bekrefter økning av søknader om askespredning.

  – Det har vært en viss økning i hele landet, samtidig litt her i Agder. Vi får rundt 100 – 150 forespørsler i året av folk som ønsker å få asken sin spredt i naturen. Gjerne opp i høyfjell eller i havet, forteller Rist.

  – Hva er grunnen til denne økningen tror du?

  – Det kan godt være at folk heller ønsker å bli spredt et sted som betyr noe for dem. Noen har ikke så sterk religiøs tilknytning, så det finnes kanskje andre alternativer som gir mer mening.

  På spørsmål om hvorfor folk heller vil bruke askespredning som gravferd, svarer Anita konkret

  – De det gjelder trenger ikke å gi noe grunnlag til hvorfor de vil ha askespredning. Det er en privatsak.