Hva folk synes om kommunesammenslåingen

1. januar ble Søgne og Songdalen offisielt i kommune med Kristiansand. Sørnett har snakket med folk og funnet ut hva de synes om denne kommunesammenslåingen.

Noen folk er negative og noen er positive. Elisabeth Engemyr som er kommunalsjef for innbyggerdialog i Kristiansand kommune har også noe å si i videoen under.