Sør Arena åpnes opp for breddeidretten

    Den nye avtalen innebærer at idrettsdelene av Sparebank Sør Arena, som er heleid av Kristiansand Kommune, nå åpnes for breddeidretten, både barn og voksne. Dermed kan NFF Agder sette opp både treninger og kamper på banen. Arenaen vil også være hjemmearena for byens ledende kvinnelag.

    Les mer om denne saken her :

    Revidert leieavtale for Start på Sør Arena