En seier for kvinnefotball

I flere år har det vært åpent for breddeidrett på Sør-Arena, men for første gang blir dette hjemmebane og treningsarena til et av damelagene i Agder. IK Gimletroll har fått muligheten og drømmene om eliteseriespill er allerede godt i gang.

Sparebanken Sør Arena. Foto: Sander Christenssen

Spente spillere

IK Gimletroll er utrolig spente da de er en av få klubber som skal få ta i bruk det helt nye gresset på Sør-Arena. Selv om det enda ikke er avklart om hvor mye de får bruke banen forventer daglig leder, Tyge Carlsen, å kunne bruke banen alle hverdager, til både trening og kamper.

Her er det damelaget som skal få sjansen til å ta et steg opp i en mer profesjonell klasse, noe Carlsen mener er på sin plass.

Tye Carlsen i et intervju med Sørnett. Foto: Sander Christenssen

Det som er den største fordelen med dette for kvinnefotballen sin del er at de blir tatt på alvor. Det at vi nærme oss en likestilling i fotballen. I Agder er faktisk 50% av de som starter på fotball kvinner, da er det naturlig at vi prioriterer likt. Det er ingen fornuftig grunn til at det ikke skal være sånn. Det er også utrolig viktig for Gimletroll da vi får bedre ramme rundt kampene, sier Tyge Carlsen.

Dette er et stort steg for kvinnefotballen i Agder og Carlsen sier at laget er helt i 100, men at de ikke tror det før de setter fotballskoene på gresset. Akkurat gresset vil de nok merke stor forskjell på da gresset på deres nåværende hjemmebane ikke har vært skiftet på 10 år. -Som alle vet og har hørt er det nok nye 25 år til vi får skiftet gresset på Presteheia med tanke på hastigheten Kristiansand har på utskiftningen av kunstgress, sier Carlsen.

 

Her er den nåværende arenaen til IK Gimletroll Foto: Sander Christenssen

Avtalen

Avtalen mellom IK Gimletroll, Kristiansand Kommune og IK Start er ikke noe eksklusiv i seg selv da breddeidretten har hatt tilgang på Sør-Arena i flere år, men for IK Gimletroll er denne avtalen helt ny og kom på bordet på grunn av eget initiativ. Tyge Carlsen har et ønske om å se damelaget til IK Gimletroll ta steget videre opp i Eliteserien, men per nå har ikke IK Gimletroll hatt midlene til dette og ser på IK Start som en naturlig klubb til å løfte kvinnefotballen i Agder. Carlsen ble spurt om hvilket navn damene ville konkurrert under om eliteseriefotballen ble en realitet og hadde dette å si, – Det vet vi ikke enda, dette er bare tanker og visjoner. Vi får se hva som blir en realitet når prosessen er i gang.

For IK Start vil denne avtalen bety mer økonomisk frihet da de ikke lenger har ansvar for de økonomiske kostnadene knyttet til gresset. I avtalen står det at all slitasje på arealet som brukes av breddeidretten dekkes av kommunen.

Det legges nytt gress på Sør-Arena, kostnadene dekkes av kommunen. Foto: Sander Christenssen

– Når breddeidretten slippes inn er det naturlig at kommunen tar over de økonomiske kostnadene som kommer av dette. Den slitasjen som kommer med spill på gresset fører også til at vi har fått til en avtale med kommunen at om det skulle være nødvendig så skal kommunene betale for skift av gress. Denne avtalen står de neste 9 årene fremover. Det er en stor hjelp for oss og vi er veldig takknemlige for at vi har fått til en slik avtale. Det er også kjempegøy at flere får gleden av Sør-Arena, sier styreleder i IK Start, Monica Bergen Grimstad.

Kommunen vil fremme kvinnefotball

For kommunen sin del er dette en utrolig fin mulighet da de får oppfylt flere krav fra fotballen i Agder om treningsmuligheter, noe det er stor forespørsel om. Det ser ut som alle i Kristiansand spiller på lag når det gjelder å få frem en økt interesse og satsing på kvinnefotballen i Agder.

-Det er av stor interessen for kommunen å fremme damefotballen i Norge. Vi ser jo hvordan interessen rundt kvinnefotballen har eksplodert i Europa, Sier Terje Abrahamsen, leder i Idrettsenheten.