Ateist i eit kristent land

  Kva er påske for deg? mange knytt denne kristne høytiden opp til kaniner som spring etter egg og historia om Kristi lidelse, død og oppstandelse. men det er også i norsk allemennkultur annarkjent som vårhalvårets lengste offentlige ferie som skill vinter og vår i store delar av landet. Men kva tenker ateistar om den så kalte påskeferien.

  Sørnett har vore i kontant med ein ateist for å sjå deira synspunkt på “påska”. Kva er egentlig påske og feirar alle det. Norge blir sett på som eit Kristent land med litt under 4 milllionar medlemmer i den norske kyrkje i 2018 i følge ssb. som er over halvparten av norges befolkning, men det blir stadig mindre og mindre. Det er stadig fleire som melder seg ut av Den norske kirke, det er også mykje mindre dåpstjenestar, konfirmasjonar, vigslar og deltagelse på søndagsgudstjeneste har gått ned. Kvifor er ikkje lett og sei. Men stadig blir det fleire og fleire som ser på seg sjølv som ein ateist.

  Kva er ein ateist

  Ateister representerer den tredje største gruppen livsanskuelse i verden, og er raskt voksende. Vi ser ikke ateismen bare som en negasjon i forhold til religionene, men som en frigjøring. Historisk har vi vært undertrykket av religionene, og mange er fortsatt vant til å møte livssynsdebatten med respekt og halen mellom beina. Vi må bli stadig tryggere på oss selv og stolte over den erkjennelsen vi har kommet til, og glede oss over vår evne og mulighet til å skape en bedre verden. Henta i frå Ateistene.no
  Christina Dahl Foto: Privat

  Christina Dahl er ateist og medlem av Ateistene.no. vi er veldig for religionsfridom, og en stor mengde “personlege kristne plagar oss ikkje. Det er det offentlege som må vere sekulært, og at ein majoritet ikkje bestemmer over andre ut i frå si eiga tru. Skriver Dahl på epost til sørnett. Dahl påpeikar og at for den tradisjonelle nordmann er tradisjonar mykje meir heilagare enn det religiøse innhaldet.

  Vi får ofte høre at vi burde ikkje ha dessa fridagane sidan vi ikkje trur på gud

  Historia om påska
  I kristendommen er det sagt at man feirer påske for å minnast om at kristi døde og stod opp igjen, men samtidig blir påskeafta forandra dato på kvart år. Grunnen for det er at påskeafta alltid lander på den første full månen etter vårjamndøgn. Påske er på likheit med jul og halloween som alle har forandra seg dei siste 200 åra kor kristne og ikkje kristne trekk har blitt blanda saman.

  Les meir om påske i forskjellige religionar her