En russetid utenom det vanlige

Både russen, politiet og skolen har vært spent på hvordan årets russekull skal få feiret slutten på 13 års skolegang. Etter at alt ble snudd på hodet har det vært mye stress for mange, men samtidig mange positive ting å ta tak i også.

Årets russekull i Norge har vært svært bekymret for hvordan de skulle få feire avslutningen på 13 års skolegang. Når koronaen plutselig stengte ned hele Norge og satt mange ting på vent, ble særlig russen spent på hva følgene av dette skulle bli. På Grong Videregående Skole i Trøndelag møter vi en av de utsatte som forteller om sine opplevelser og hvordan ting har gått for seg der.

Lisa Nordlund er en del av årets russekull, og sammen med resten av russen har hun gått gjennom mye stress og frykt for en ødelagt russetid. Hun forteller om usikkerheten som fulgte to dager etter hun kom hjem fra klassetur i Berlin. De følgende to dagene etter at de kom hjem, fikk de beskjeden om at skolen skulle stenges.

Lisa Nordlund nyter været og russetiden utendørs Foto: PRIVAT

– Akkurat dette var veldig stressende, fordi det var så mye som skjedde på en gang. Alle sammen begynte å tenke på russetiden med en gang og tenkte det verste, skulle det ikke bli noe russetid i det hele tatt nå? forteller Lisa.

– Jeg tenker at det er veldig surt at vi kanskje er det eneste russekullet som ikke får en vanlig russetid, fortsetter hun

Etter hvert skjønte russen på Grong at det ikke nødvendigvis var så ille som de først fryktet etter at krisen inntok landet. De har tatt ting som det har kommet og fulgt med spent på hvordan reglene blir framover etter regjeringens mange forslag og råd til folket. Håpet har alltid vært der for en fin russetid, og de har bare tatt ting som det kommer og prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen

– Russegruppen min er vandreruss, og de fleste andre russegruppene i Grong er også vandreruss, så vi har ikke brukt så mye penger på russetiden. Dermed er vi ikke kjempestressa og trist. Fordi vi har bare tatt ting på sparket og gjort det beste ut av det vi får til, sier Lisa.

Vandrerussen Spacedout.2k20 (Maren Mjøsund oppe til venstre, Ingrid Johanne Finvold Sagmo oppe i midten, Lisa Nordlund oppe til høyre, Guro Nesser, nede til venstre, og Silje Fiskum nede til høyre) Foto: PRIVAT

Tenker på reglene
Reglene russen har måttet forholde seg til i starten har gjort ting litt utfordrende, men ting har gått greit og de har fått gjort en del russeaktiviteter. I samarbeid med politiet fikk de arrangert den tradisjonelle russedåpen med å være i grupper på 5, og holde minst 2 meter avstand fra hverandre. Det var bare russen som fikk være til stede. Vanligvis pleier hele skolen å være velkommen til å vitne russedåpen, men som forventet så ble det endringer på dette i år. Lisa er glad for at de fikk til dette og er optimistisk framover.

– Politiet var til stede og fulgte med at vi holdt avstand og fulgte reglene. Dette gikk faktisk veldig bra! Det ble veldig gøy likevel. Etter denne kvelden visste vi at det blir en fin russetid likevel, sier hun.

Hun forteller videre at hun ofte reiser til Grong for å møte venner, i tillegg til at de prøver å ta så mange russeknuter som de får til.

– For eksempel badet hele russegruppen min før 1. april, fortsetter hun.

Det er ikke så mange russ på Grong så russestyret klarer enkelt å følge med på hva de fleste gjør. Styret har jevnlig og god kontakt med politiet som Lensmannen også nevnte, så store problemer eller hendelser har det ikke vært særlig av. Etter en prat med både politi og russ, høres det ut som reglene følges ganske bra og Lisa forteller at flere av russen tenker spesielt på helsesituasjonen.

– Jeg prøver å følge reglene i hvert fall, og vil unngå å bringe smitte hjem til Namsskogan, selv om det er lite smitte her i Grong så vet man aldri. Jeg vet at det er flere av russen i Grong som også tenker slikt.

En stille og rar skolehverdag for rektoren
Rektor ved Grong Videregående Skole, Anne Birgitte Sklet er spent på russens og skolens vegne om det blir en bra avslutning på skoleåret for avgangsklassen. Det er mye som står på vent for både skolen og russen, og det er rart å ikke se alle ungdommene på skolen når hun er på jobb, forteller hun. For tiden er det ikke annet å gjøre enn å vente på regjeringens instrukser om hvordan de neste ukene fremover skal foregå for skolenes avslutninger.

Rektor på Grong VGS, Anne Birgitte Sklet sitter og slapper av i den berømte russekroken på skolen. Det er rart å ikke kunne se noen russ sittende her på denne tiden, sier hun Foto: Øyvind Ludvigsen

Det er en fast ordning at skolen, politiet og russestyret kommuniserer og samarbeider hvert år for å gjøre russetiden så bra som mulig. Sånn sett har ikke denne prosessen vært særlig hindret av tiltakene i dag, annet enn at kommunikasjonen har foregått over telefon og nett mellom partene. Samme som Grong VGS, så er alle de andre videregåendeskolene også stengt, unntatt for yrkesfagelevene ved VG2 og VG3 Som begynte i 27. april.

Hvordan foregår russetiden?
Når det kommer til russefeiring og russetiden gjennom Mai nå, har russen stilt seg avventende fram til svar fra dagens pressekonferanse forteller Anne Birgitte.

– Nå er det kun et fåtall elever og russ som er på skolen. Mange russ er i hjemkommunen sin og venter på svar fra regjeringen om hvorvidt de får feiret russetiden, sier Anne Birgitte.

Det har tidligere vært foreslått å ha russefeiring i Juni, men dette vil grongrussen utelukke ettersom det finnes elever på landslinje/sportfiskelinja. Mange av disse elevene kommer fra helt andre steder i landet og har nok flyttet hjem innen juni. Generelt ønsker resten av russen også å komme seg ut i jobb etter skoleslutt. Så langt har russen fått til noen russeaktiviteter til tross situasjonen. Det er helt opp til russen selv hvordan de håndterer situasjonen ettersom det meste skjer på fritiden.

Skolens ansvar og rolle
Anne Birgitte forteller at skolen ikke har så mye ansvar for russen, ettersom de gjør mest russeaktiviteter på fritiden. Det eneste rektor og Grong VGS stiller krav om til russen, er å tenke på samhold og inkludering. Russetiden er tross alt en feiring over slutten på 13 års skolegang. Det som bekymrer Anne Birgitte mest er om skolen får lov til å arrangere skoleavslutning for avgangsklassen, sammen med familiene deres.

– i utgangspunktet forteller jo det nye tiltaket at det skal være tillatt med ca. 50 personer samlet på et offentlig sted, men en avslutning vil jo gjelde for opp til 300 personer. Så jeg håper det ordner seg framover slik at vi får en ordentlig avslutning på skolegangen, sier Anne Birgitte.

Veldig disiplinerte russ i år 

Lensmann i Grong, Birger Johannes Håpnes berømmer russen for innstillingen deres og hvordan de opptrer under en helt annen russetid enn det de så for seg
Foto: PRIVAT

Lensmannen i Grong, Birger Johannes Håpnes er veldig fornøyd og imponert over hvordan årets russekull har opptrådt under russetiden så langt i år. Han føler også veldig sterkt med dem ettersom denne tiden er noe veldig mange ungdom ser fram til og gleder seg lenge til. Dagens situasjon har ført til mange restriksjoner og reduserte muligheter for russen. Det er begrenset hvor mange som kan være sammen, og et fellesområde for all russen har blitt lagt på is enn så lenge i håp om at smitteverntiltaket letter og lar russen få de siste dagene mer som et felleskap. Russen selv ønsker ikke smitte og tar derfor noen valg som er veldig vanskelig, men som er best for alle av helseårsakelige grunner. Denne innstillingen berømmer Birger.

– Russen på Grong har vært veldig flink til å oppføre seg og holde seg innenfor smittevernets tiltak. De gangene vi har møtt på dem ute, så har de tatt til seg at reglene er som de er, og følger rådene de får, sier Birger.

Han forteller videre at russen generelt har forandret seg i en positiv retning gjennom årene som har gått. Ungdommen er veldig medgjørlig og respektfulle overfor reglene de må forholde seg til. Det har ikke vært noen problemer med russen, så Birger mener at politiet er veldig heldig som har god dialog og generelt god kontroll over russens aktivitet for tida.

Nytt konsept
Lensmannen var glad over å fortelle at årets russekull skulle bli det første noensinne i Grong som skulle være med på aksjonen «Bry deg, Nei til narkotika» av Norsk Narkotikapolitiforening. Det var allerede sponsorer på plass og avtaler gjort om at russen skulle annonsere denne aksjonen ved å bruke slagordet og andre effekter til å dressere russeklærne sine med dette. Det ble dessverre ikke slik de ønsket ettersom dagens situasjon satte en stopper for dette.