Bestiller falske legemidler fra Kina på nett

Enkeltmennesker bestiller falske legemidler fra Kina som antibiotika, HIV- og malariamedisin som de mener skal forebygge covid-19. Dette advarer medisinsk fagdirektør hos Statens legemiddedlverk, Steinar Madsen, sterkt imot.

Pressefoto: Lars Teigen

Under pandemien forteller kontorsjef for Tolletaten, Lars Teigen, at de har mottatt pakker med falske legemidler fra Kina som antibiotika, HIV- og malariamedisin. Dette bestiller enkeltmennesker fordi de mener det kan forebygge smitten av korona.

– Noen enkeltmennesker har hørt at det skal hjelpe mot korona, for å forebygge, sier Teigen

 

Pressebilde: Steinar Madsen

Medisinsk fagdirektør for Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, bekrefter at det stadig kommer flere sendinger fra Kina og andre land. Mye er tenkt til å brukes for å forebygge korona.
Dette advarer han sterkt imot.

– Jeg har sett på noen av disse pakningene som kommer fra Kina sammen med Tolletaten. På en del av disse pakningene er det ikke europeiske bokstaver i det hele tatt, så det er mer eller mindre umulig å forstå hva dette er og hvilken dose man skal ta, sier han.

 

Han mener at malariamedisin foreløpig ikke har noen dokumentert effekt for å hjelpe mot covid-19, og at dette er legemidler som er svært farlige hvis man tar overdose.

De har også fått inn bredspektrede antibiotika, som er en antibiotika som er effektiv mot mange ulike bakterier. Dette er noe de enda ikke har fått noe reel data på om det funker eller ikke. Han forteller at bredspektrede antibiotika er noe vi helst ikke vil ha inn til Norge, og skal ikke brukes med mindre dette er høyst nødvendig.

Tradisjonell kinesisk medisin har vært en sentral rolle i Kinas offisielle beredskap mot covid-19, men dette har fått mye kritikk i norske medier.

Det er også kommet pakker med kinesisk urtemedisiner, tradisjonell kinesisk medisin, til Tolletaten.
Madsen mener det er lite trolig at den kinesiske urtemedisinen hjelper mot korona, og at det ikke finnes noe bevis på dette heller. Det er noen urter som gjør at virkningen av andre legemidler blir mye sterkere eller svakere dersom det blandes med andre europeiske medisiner. Det er mennesker som er ekstra utsatt når man kombinerer et eller flere legemidler med urteprodukter.

– Ved bruk av urter hos epilepsipasienter kan naturproduktene forstyrre virkningen av epilepsimedisinene, og det kan forårsake epilepsianfall som har alvorlige konsekvenser, sier han

Varer fra Kina som Tolletaten har beslaglagt, Foto: Tolletaten
Varer fra Kina som Tolletaten har beslaglagt, Foto: Tolletaten

Overlege, Mette Haugli, forteller at en HIV-pasient som regel går på to eller tre HIV-medisiner samtidig. Med konsultasjoner og tester klarer de å finne ut hvilken kombinasjon av medisinene som er gunstige for den enkelte. Alle har bivirkninger på forskjellige måter.

-Medisinene antibiotika, HIV- og malariamedisin kan virke på nyrefunksjonen, saltnivået i blodet, hjertet eller kolestrolnivå. Noen kan også føre til allergiske reaksjoner, forteller hun.

–  Det er veldig bekymringsfullt at folk gjør dette. Noen av medisinene har potensielt alvorlige bivirkninger, og kan i verste fall forårsake hjertestans, sier Haugli

WHO har imidlertid en studie gående hvor de har bestemt seg for å teste ut fire medikamenter i samme studie, hvor ett av disse også brukes mot HIV.

Det anbefales å holde seg unna falske legemidler fra andre land, for å få best mulig behandling.

Madsen sier at det viktigste for de som er i faresonen i forhold til korona er at de holder seg strengt til den behandlingen de har fått fra legen sin. Hvis de skal bli så uheldige at de blir smittet med korona er det viktig at de tilleggssykdommene de har, er best mulig behandlet i forkant.