Strømmer gudstjenester på YouTube

    Da St Franciskus Xaverius menighet i Arendal lukket dørene sine den12. mars, måtte sogneprest Sigurd Markussen finne en ny måte å holde gudstjenester på. Hør lydinnslaget her.

    Sigurd Markussen er prest ved St. Franciskus menighet i Arendal. Foto: Hellen Griberg

    Som et resultat av koronaviruset har den katolske i kirken i Arendal blitt tvunget til å fornye seg og har i to måneder sendt søndagsgudtjenester på sosiale medier. Dette har blitt en stor hit blant kirkegåere som nå kan se sogneprest Sigurd Markussen på streamingplattformen YouTube.

    – Vi har helt siden korona-nedstenging i Norge sendt messe digitalt, forteller sogneprest Sigurd Markussen.