Vi føler oss relevante

- Kirken er mye mer enn å være inne i et kirkebygg. For mange representerer kirken trygghet, sikkerhet og felleskap, sier sogneprest Sigurd Markussen.

Sigurd Markussen er kirkeprest ved St. Franciskus menigheten i Arendal. Foto: Hellen Griberg

I over to måneder har den katolske kirken i Arendal holdt stengt på grunn av koronapandemien. Det har resultert i at sogneprest Sigurd Markussen har vært opptatt med å bistå kirkemedlemmer med alt fra innkjøp av mat til jobbveiledning for medlemmer som er selvstendig næringsdrivende.

– En del av våre menighetsmedlemmer har blitt stående uten arbeid. Da har vi gått inn og hjulpet til med å handle inn mat og bistå med søknader, forteller sogneprest Markussen.

Kirken blir ekstra viktig i krisetider 

Sturla Stålsett, professor ved MF vitenskapelig høyskole. Foto: MF vitenskapelig høyskole

Historisk har kirken spilt en sentral rolle i folks liv – sosialt, politisk og teologisk, men har gradvis mistet sin betydning. I en undersøkelse fra Ipsos Norge har andel som tror på Gud falt fra 53 til 30 prosent siden 1985. Til tross for nedgang i gudstroen, så ser professor Sturla J. Stålsett ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo at mennesker søker seg til kirken i krevende tider.

For mange mennesker blir tro viktig som holdepunkt i vanskelige tider, og mange søker til kirkerommet eller kirkelige ritualer i krevende overgangstider i livet. Den norske kirke opplevde høyere oppslutning om gudstjenester for eksempel under 2. verdenskrig og etter 22. juli 2011, sier Stålsett. 

 

Sterk i troen 

For Beata Matych står troen sterk i denne spesielle tiden, og savner å være i kirken.

– Troen betyr veldig mye for meg. Det er en del av mitt identitet, og i denne tiden vi er i nå, så savner jeg kirken. Det er der jeg kan møte Gud, selv om han er overalt, sier Matych.

Ny opplevelse av kirken 

Sogneprest Sigurd Markussen er ikke i tvil om at kirken er en viktig  samfunnsinstitusjon som har en stor betydning for mange.   

– Jeg tror veldig mange har fått en ny opplevelse av kirken under koronatiden. Jeg hører at flere savner å gå til kommunion, savner det felleskapet som er å være i kirkerommet, savner musikken, savner roen, savner meg, sier sogneprest og ler lett.