Gikk fra angst til kunst

    Ifølge universitetet i Oslo har det blitt en 3-dobling i mennesker som sliter med angst det siste året, dette er spesielt blant den yngre generasjonen. Vi har snakket med kunstneren Birte Lohne som har god erfaring med å snu angsten til noe positivt.