Bekymring for vold og overgrep under korona

Offentlige instanser har stor bekymring for barn og unge under koronanedstengningen.

Benedicte Severinsen, seksjonsoverlege på Overgrepsmottaket i Agder. FOTO: Bawar Amin

– Den dagen vi stengte ned, 12. mars, så kom de første bekymringsmeldingene til oss i helsevesenet at vi må passe på de barna som bor i hjem der det ikke er greit, sier Benedicte Severinsen, seksjonsoverlege på Overgrepsmottaket i Agder.

I en fersk rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om krisesentrene står det at: “Selv om enkelte sentre melder om en økning i antallet beboere med barn, ser vi samlet en nedgang på dette området. Dette kan være alvorlig når vi samtidig får signaler fra forskning, hjelpelinjer og en del tjenester at det ser ut til å være en økning i vold i nære relasjoner og vold mot barn.”

Severinsen har heller ingen tro på at tallene har sunket.

– Vi har ingen grunn til å tro at i norske hjem, hvor det fins foreldre som er ustabile fra før, at en situasjon som dette skal gjøre de mer stabile, heller tvert imot, sier Severinsen.

En sårbar tid

Harald Dean rådgiver og underviser i Stine Sofies stiftelse FOTO: Privat

Koronapandemien har skapt store utfordring for offentlige institusjoner i Agder og Norge. Barn og unge har mistet flere av fristedene som skole og idrett i deler av pandemien. Harald Dean, rådgiver og underviser i Stine Sofies Stiftelse, mener at korona har gjort oss mer sårbare,  og at vi må ta vare på hverandre.

Vi er i en sårbar tid der noen folk har mistet jobben eller er permittert, folk er tettere på hverandre med hjemmekontor, og både barn og voksne har kanskje ikke de vanlige pusterommene for seg selv nå, som man hadde før pandemien skylte inn over oss. sier Dean.

Færre henvendelser

Sørlandet Krisesenter fikk færre henvendelser etter nedstegningen 12. mars, men de fleste institusjoner forventer og tror voldshendelser har steget under pandemien.

– Vi har fått færre henvendelser nå enn før koronaen kom. Det tyder på at det er flere som ikke tar kontakt med krisesentrene. Kanskje koronaen er en forklaring på hvorfor de ikke kommer. Dette kan handle om at kvinner i mye større er grad blir isolert i sitt eget hjem, sier Tove Hægg Versland, faglig leder ved Stiftelsen Sørlandet Krisesenter.

Video laget av Stine Sofies Stiftelse med tips til hva barnehageansatte kan gjøre

Laget av Harald Dean og Ole Morten