Eldre flytter fra enebolig til leilighet: -Blir bare yngre og yngre

Det har lenge vært vanlig at eldre flytter ut av eneboligene sine når ungene er ute av redet. Men nå skjer det tidligere enn før.

-Yngre og yngre eldre flytter, for å si det sånn. Det har alltid vært slik at eldre flytter ut av eneboligene sine, men de siste 20 årene har vi hatt en stor utbygging i Kristiansand. Da Bystranda ble bygd ut i 2006/07 begynte en del yngre eldre å flytte til leilighet, forteller Pål Ødegård, som er salgsleder i Exbo.

Yngre og yngre eldre flytter, sier Pål Ødegård, salgsleder hos Exbo. Foto: Exbo

-Ønsker det mer lettstelt
Hvorfor de eldre blir yngre før de flytter fra eneboligene kan ha mange årsaker. Ødegård mener det handler om hvor lettvint folk kan få det.

-Folk ønsker det mer lettstelt. De har kanskje hytte, og har ikke behov for like mye plass. Bor man i en leilighet slipper man maling og snømåking, fordi det generelle vedlikeholdet gjøres av vaktmestere, sier Ødegård.

Janne Fjellvang, som jobber i Eiendomsmegler 1, forteller mye av det samme.

-Inntrykket er at man er opptatt. Man vil ha mer tid. Det å bare kunne låse døra og reise uten å tenke på ting, er viktig for mange, forteller hun.

Folk vil ha mer tid, sier Janne Fjellvang hos EiendomsMegler 1, om at folk velger bort eneboligen. Foto: Kjell Inge Søreide

Tror utviklingen vil være lik de neste årene
Eiendomsmegler i Sørmegleren, Gro Lillian Netland Hulløen, forteller at dette kan ha en positiv effekt, ved at familiene gjerne får slippe inn og overta eneboligene.

Hun tror at dette flyttemønsteret kommer til å fortsette på samme måte fremover, men at folk flytter tidligere.

-Jeg tror utviklingen de neste 10-15 årene vil være nokså lik som nå.  Vi ser imidlertid en trend mot at de som flytter fra hus til leilighet blir yngre og yngre, forteller hun.

Når det kommer til trenden blant de yngre, 20-30-åringer, ser Fjellvang at det går på beliggenhet.

-Det handler mye om sentral beliggenhet. Bynært er ofte prioritet nummer en, sier hun.

Ødegård har en litt annen oppfatning.

-Jeg opplever at de vil ha hus og hage. Å kunne slippe ungene ut stuedøra, slik at de kan leke seg på egen hånd, er en stor fordel for den aldersgruppen du nevner her, svarer han.

Gro Lillian Netland Hulløen hos Sørmegleren mener at dette er en god tid å selge på. Foto: Aptum

Men det er mange som flytter inn til sentrum, ifølge Hulløen.

-Mange som selger huset flytter til byen når de skal ha leilighet. Der har det blitt bygd mange nye leiligheter de siste årene, sier hun og nevner Kanalbyen og Bystranda som eksempel.

Bra marked

Men når det kommer til markedet ellers, er de tre eiendomsmeglerne ganske på bølgelengde.

-Markedet her er knallbra. Det er flere kjøpere enn selgere. Vi hadde en kraftig omsetningsøkning nå i januar, der vi slo fjorårets januar måned med 68%, forteller Ødegård, og legger til at fjorårets januar var en «all time high».

-Markedet er bra på generelt grunnlag, med normale svingninger, sier Fjellvang.

-Rentene er lave, og det er god aktivitet. Det er gode priser og gode budrunder. Skal du selge, så er dette en god tid, fastslår Hulløen.