Barn bruker mer og mer tid digitalt

Om du som voksen viser interesse for hva barnet ditt driver med, vil det være lettere å få et bedre familieforhold med mer respekt og forståelse av hverandre.

Daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik, psykolog Hedvig Montgomery, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, spillekspert Kris Munthe i Barnevakten, førstelektor Margunn Serigstad Dahle, mobbeombud Mari–Kristine Morberg, faglig leder i Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen og barnehagelærer Alethea Bjune deltok på webinar om barns skjermbruk.

Tirsdag 9. februar holdt barnevakten.no et web-seminar for foreldre med barn i alder av fire til seks år, i sammenheng med safer internett day, for å snakke om den teknologiske overgangen fra barnehage til grunnskole.

Da korona kom, ble alt digitalisert og hverdagen til de yngre barna ble mer preget av teknologi. «… nærmere 50 prosent av 4 – 6-åringene økte skjermbruken mest i forbindelse med eldre søskens skolearbeid og foreldrenes fokus på egen jobb», skriver blant annet Margunn Serigstad Dahle i rapporten Småbarn og skjermbruk i koronatider.

Ikke negativt

Hovedfokuset på webinaret var hvordan barn kan få en god start på egen mediehverdag, og hvordan foreldre kan hjelpe å balansere fysisk aktivitet og medier, samtidig som de voksne kan bli en del av mediehverdagen.

Å spørre hvordan barnet har hatt det på internett er like viktig som å spørre de hvordan det var i barnehagen eller på skolen. Når barna blir eldre, begynner de naturlig å søke etter nye ting utenfor seg selv og den nærmeste familien, og den økende skjermbruken kan skape mediepanikk blant mange foreldre som ikke vokste opp med teknologi på samme måte. Om dette er skadelig er vanskelig å si, siden det er så mange andre faktorer som spiller med, som hjem og skole.

I rapporten til Dahle presenteres det hva barn bruker mediene til. 52,2 prosent av tiden brukes til å holde kontakt med besteforeldre. Teknologien kan altså brukes på positive måter. Athena Bjune jobber i barnehage og forteller hvordan mediene kan styrke kreativitet og læring ved bruk av prosjektor for å vise bakgrunnsbilder for å forsterke leken til barna.

Også skummelt

Det kommer alltid til å være en risiko for negative opplevelser på internett, derfor er det viktig at de voksne hjelper å skape et trygt miljø også på nett. Det er viktig å snakke med barna om ting som vold, overgrep og kroppspress, samtidig som de skal lære nettvett og kritisk tenking i en ung alder. De voksne kan ikke beskytte barna fra alt, og det er viktige å sette grenser som fungerer for både barnet og foreldrene. Det å sette grenser viser at man bryr seg. Istedenfor å lese loggen på nettet, burde foreldre lære seg å lese barna sine.

En god balanse

Det kan lett bli for mye medier og skjerm. Det er viktig for barn å ha en god balanse av skjerm og fysisk aktivitet ute. Barn i dag venner seg til skjermen med en gang de blir født, da de ser foreldre bruke telefon jevnlig. Frem til barnet er rundt tre år er den fysiske kontakten veldig viktig, og det å få ansikt til ansikt-kontakt lærer barnet å tolke både egne og andres følelser.

Skjermen kan brukes til å lære ved å for eksempel spille spill med bokstaver, eksempler på dette er appene Poio og Thinkrolls. Barna trenger også fysisk aktivitet, og det å ta med barna ut på turer og la de leke ute er fortsatt en veldig viktig del av barndommen. For å bli en større del av barnets mediehverdag kan foreldrene sette seg inn i hva barna ser på, og å se på ting sammen.