Hold ut-kampanjen – vil skape nye, trygge arenaer for studenter

I over et år har covid-19 herjet rundt i Norge, og studenter over hele landet har fått tilværelsen snudd på hodet. Studentsamskipnaden i Agder har derfor skapt Hold ut kampanjen, som skal lage arenaer der studenter kan møtes under trygge omstendigheter.

Hold ut-kampanjen er en kampanje som Studentsamskipnaden i Agder har satt i gang for å  ha oppmerksomheten på at studenter må holde ut gjennom pandemien, samt tilby smittevennlige, sosiale møteplasser. SiA vil bruke kampanjen til å anerkjenne at det er en vanskelig tid, og at de gjør det de kan for å gjøre det lettere for studentene. Dette forteller Benedikte Nordlie, som er prosjektleder.

Topptur i regi av Hold ut kampanjen
Foto: Nhi Bui

– Vi har fått kjempegode tilbakemeldinger på at vi prøver å gjøre det litt hyggelig og gi noen nye møteplasser som forsvant over natta for studentene, og det at vi prøver å imøtekomme dette ved å anerkjenne situasjonen og gjøre så godt vi kan for å møtes. Det er mange som har satt pris på det sier Benedikte Nordlie.

Studenter på volleyball arrangement
foto: Nhi Bui

Hold ut-kampanjen skaper lønnet arbeid for studenter

SIA har fått midler fra blant annet Kunnskapsdepartementet slik at de kan tilby studenter lønnet arbeid. Dette var en del av krisepakken som kom for å imøtekomme at studenter mister jobb eller sliter med å få seg jobb. Derfor har SiA ansatt flere studenter til å jobbe med hold ut kampanjen, slik at de kan tilby lønnet arbeid samtidig som de arbeider med å produsere sosiale møteplasser for studentene.

Benedikte Nordlie forteller at de nå har hatt første runde med ansettelser, men at ansettelsene skal fortsette gjennom hele 2021. Til nå har de ansatt 29 studenter til å drifte Hold ut-kampanjen, hvor målet er å tilby sosiale lavterskeltilbud. Gjennom hele pandemien har SiA tilbudt ulike aktiviteter og tiltak, og nå skal studentene overta og videreføre Hold ut prosjektet.

Nhi Bui har blitt ansatt som aktivitetsleder for Hold ut prosjektet, og hun forteller at hun stortrives i rollen. Hun har blant annet vært med å planlegge grilling ute, strandvolleyball ved UiA parken og topptur til Holmenkollen.

Stort behov for sosiale lavterskeltilbud under pandemien

Nhi Bui prøver å skape trygge møteplasser for studentene under pandemien.
foto: Privat

– Det beste er at tilbudene er gratis å benytte seg av. Du kan delta alene, eller komme sammen med medstudenter.  Tilbudet startet i februar, og hittil har det gått veldig fint. Vi er strenge på smittevernstiltakene, og alle som har deltatt har respektert det. Jeg opplever at arrangementene fylles opp ganske fort. Det ser ut som det er behov for sosiale «lavterskel»-aktiviteter forteller Nhi Bui.

Hvis Hold ut-kampanjen er noe du har lyst til å være med på informerer Nhi Bui om at det arrangeres blant annet uteklatring denne lørdagen, kubbturnering førskommende torsdag og League of legende turnering online. Det er er flere arrangementer ute på nettsiden til SIA, både digitale og fysiske arrangementer.

Psykisk helse under pandemien

Flere sliter med ensomhet og psykiske plager og en av fire er ikke fornøyde med livet. Det gjelder særlig i Oslo og Bergen hvor smitteverntiltakene har vært mer omfattende enn ellers i landet. Kilde: FHI