– Årets feiring blir en stor utfordring

Fastemåneden Ramadan er snart over for denne gang, som alltids blir dette feiret med en stor fest for alle muslimene verden over. Også i år blir det en annerledes feiring grunnet pandemien som herjer verden rundt.

Bildet er tatt av Gordon Johnson fra Pixabay

En vanlig id-feiring i Kristiansand blir feiret med rundt 2000, både menn, kvinner og barn. Det blir feiret i en stor hall. Men slik blir ikke feiringen i år.

Jeg har snakket med Akmal Ali, som er styreleder for Muslimsk Union i Agder. Han kan fortelle om hvordan feiringen av årets id blir.

Styreleder for Muslimsk Union i Agder Akmal Ali. FOTO: privat

– Nå blir de fleste hjemme, og så har vi begrenset åpningstid i moskeene.

I år er det blitt lansert en app, hvor muslimene kan registrere seg til bønn. De har lagt opp til ulike puljer hvor de kan komme og be med et mindre antall enn før. Etter bønnesamlingen må de dra hjem til egne boliger og feire selv, men også her er det begrensninger på hvor mange det er lov å være.

– De kan være maks 5 personer utenfor familien, så feiringen blir veldig dempet i år, forteller Ali.

På grunn av koronapandemien har de måttet sette inn ekstra vakter for å holde best mulig kontroll over hvem som er registrert. De har også måttet teipe opp inni moskeen for å begrense nærkontakt med andre.

– Det har vært mye ekstra tiltak i moskeen for å følge smittetiltakene.

Det store treffpunktet i året

Rådgiver for flerkulturell dialog i Kristiansand Kommune Kim Henrik Gronert er i god dialog med de ulike muslimske gruppene for å kunne få til en god id-feiring, også i år.

Feiringen er viktig for mange muslimske familier, den skal styrke både troen og familiesamholdet. Under feiringen treffer man også mange som man ellers ikke ser så ofte i hverdagen.

– Det er jo slik vi holder på rundt julefeiringen, fortelle Gronert.

Rådgiver for flerkulturell dialog i Kristiansand kommune Kim Henrik Gronert. Foto:privat

Kommunen kommer ikke til å nekte en gjennomføring av årets id, men har bedt muslimene om å være forsiktig og være nøye med smittevern rundt feiringen. Han legger ikke skjul på at årets feiring blir en utfordring. Samtidig forteller han om sin bekymring rundt den britiske mutanten som er mer smittsom, og som man ikke har så mye kunnskap om heller.

– Vi er litt stresset, men vi har snakket med de muslimske lederne og vi vet at de er opptatt av å holde god smittevern.

Gronert legger også til at kommunen har hatt et godt samarbeid med det muslimske miljøet frem mot årets id. De har jobbet sammen for å finne løsninger som tilfredsstiller alle, hvor de er forsiktige under feiringen, men likevel får en fin id. Og at behovene som samfunn også blir tatt hensyn til.