Helseutvalget: Ønsker å drøfte støtte til transport for eldre

Alle eldre i målgruppen for og få honnørbillett som er bosatt i Vågsbygd, har i dag en prøveordning med busstilbud hvor dem kan dra på kultur arrangementer. Helseutvalget drøftet på et møte om dette burde utvides til hele Kristiansand kommune.

En av Boreals busser i Kristiansand. Foto: Marius Terjesen

Tirsdag 11.05 ble det avholdt et møte i Helseutvalget. Her ble det lagt frem en sak om mulig stønadsordning til transport i form av buss, slik at eldre skal kunne delta på kultur arrangementer. Mange eldre i Kristiansand sitter mye hjemme eller i omsorgsbolig og har liten mulighet til og delta på kultur arrangementer.

Deltagelse i kulturlivet bidrar til et sosialt liv. Bekjemping av ensomhet kan virke forebyggende både for fysisk og psykisk helse og styrker livskvaliteten skriver Kristiansand kommune i saksutredningen.

Det ble også stilt spørsmål med hvem som er de eldre. De eldre i denne sammenhengen er de personer over 67+ som regnes for å være de eldre. Dette utgjør 14 prosent av befolkningen i Kristiansand.

Forslag til vedtak er at bystyret oppretter ingen ny stønadsordning for støtte transport til kulturarrangement for eldre.

Det finnes allerede en prøveordning i Vågsbygd med noe som heter AKT-Svipp. Her kan personer be om å bli hentet og kjørt til kulturarrangementer.

Det finnes flere tilbud fra transporttjenesten i kommunen. AKT-Svipp hvor kommunen er medeier er et prøveprosjekt med tilrettelagt transport for hjemmeboende i Vågsbygd. Kommunen ser det ikke som hensiktsmessig å starte ett nytt prøveprosjekt så lenge AKT-Svipp er under utprøving.

Kommunedirektøren finner det ikke riktig å etablere ny stønadsordning med kulturkort til eldre. Blant annet på bakgrunn av innmeldte behov, ønsker, økonomiske muligheter og eksisterende tjenester og tilbud.

– Det som er med AKT-Svipp er at det er plass til flere passasjerer sånn at du må booke tid for henting i forkant og da forsøker dem og hente flest mulig samtidig og man kan også ta inn rullestoler. Dette utalte saksbehandler Gro Kvanvik.

Ebbe Boel Pedersen mente at med bakgrunn i covid-19 så har man ikke fått prøvd ut ordningen skikkelig enda. Han stilte også spørsmål med hvorfor denne ordningen vurderes droppet helt og hvorfor ikke denne vurderingen heller tas når vi er tilbake i normal funksjon. Han fremhevet også eldrebussen i Søgne som et godt tilbud og eksempel.

Gro Kvanvig opplyste at en undersøkelse har vist at 70 prosent av de eldre kjører bil, eller sitter på med andre dersom dem skal på kulturarrangement.

– På bakgrunn av dette så ser det ikke som noe problematisk å komme seg til steder.

Anette Skeie Jakobsen mener at det å sitte innenfor husets fire vegger og ikke komme seg ut, er og frata en helhetlig omsorg til personer på sykehjem samt. også de som bor hjemme.

– Det å tilby enda flere aktiviteter til disse er veldig viktig. Så jeg håper at det busstilbudet som har vært prøvd ut som jeg har hørt har vært en kjempesuksess fra en av bussjåførene som arbeider med dette. Dette er ett tilbud som i svært liten grad har blitt markedsført, men allikevel godt spredd ut i Vågsbygd. Jeg skulle gjerne vist litt mer om når dette prosjektet i Vågsbygd er ferdig. Samtidig vill jeg også vite hvor mye det koster og tilby dette til alle de eldre i kommunen. Både de som bor på sykehjem og de som bor hjemme. Jeg tenker at dette er noe vi må kunne tilby alle de eldre i Kristiansand.

Eirik Abildsnes mente at dette er ett prøveprosjekt og at det er viktig og få sett hva dette koster i ett avgrenset område før man utvider til hele kommunen.

– Grunnen til at vi har prøveperiode med dette er jo for og finne utav hvilke behov denne transportløsningen kan dekke og hva dette koster.

Anja Ninasdotter Ausland (leder) utalte at hun finner prosjektet i Vågsbygd spennende, men fremmet forslag om vedtak om at helseutvalget ber om en sak angående prøveprosjektet med AKT for og se på videre utviklingsmuligheter.

Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.