-Studietiden er preget av sosiale relasjoner

  Da korona kom økte ensomheten. Studenter bor for seg selv og majoriteten av undervisning skjer digitalt. Livet blir ensomt og ensformig.

  SHoT undersøkelsen fra i år viser at 38% av studentene som deltok har dårlig eller svært dårlig livskvalitet, 44% savner å ha noen å være sammen med, og flere sliter med søvnproblemer. Eli Stålesen er leder for SiA helse og psykoterapeut. SiA har tilbyr hjelp til studenter i Agder, uten at de skal måtte betale for det. Hun sier de alltid har vært fullbooket, men på grunn av systemet er det vanskelig å si hvor vanskelig det er for studentene å få booket time.

  Variert tilbud til studentene

  SiA har mange arrangementer for å hjelpe studentene, som for eksempel søvnkurs. Studenter slier med søvn og tallene på søvnproblemer har hatt jevn økning siden 2010. I SHoT rapporten fra 2021 hadde 43% av de som svare nokk problemer til å kvalifiseres til en insomnidiagnose.

  SiA sine helsetjenester er lavterskeltilbud. For noen er pandemien det som skulle til for å be om hjelp, forteller studentprest Erland Grøtberg. Han snakker gjerne med ti til femten studenter i uka om mange forskjellige ting. Å snakke med en studentprest og en psykolog kan ligne, men en forskjell er at studentpresten ikke skriver journal, og det er flere som kommer med eksistensielle spørsmål til studentpresten.

  Folk har forskjellige problemer

  Selv om SiA har vært fullbooket selv før korona, forteller Stålesen at problemene de siste årene er mer alvorlige. Alle har forskjellige ting de sliter med, og det finnes forskjellig typer hjelp. Studenter kan få 7 timer gratis hos SiA helse, men gjennomsnittet ligger på 3,9 per student forteller Stålesen. Om det er snakk om store problemer kan SiA også henvise videre til tjenester som DPS.

  Likevel er det ikke alle som har vært bekymret for om pandemien blir lenger. Erland Grøtberg forteller at flere han snakker med er bekymret for hvordan det blir når samfunnet åpner opp igjen. Flere var også ensomme før korona pandemien kom, og de har nå vendt seg til et trygt og rolig samfunn.

  Deler av resultatet fra SHoT undersøkelsen i 2021

  • Kvinnelige studenter har litt over dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for å ha søkt hjelp for psykiske plager.
  • Flere studenter har et alkoholbruk som kan defineres som normalt i 2021 enn i 2018.
  • 7 av 10 studenter mener digital undervisning er dårligere eller mye dårligere enn fysisk undervisning.
  • Hver tredje student bruker mer enn 10 timer daglig på skjermtid

  Hele undersøkelsen finner du her