Rolig dag og travel kveld for politiet på 17.mai

  Landet er fremdeles preget av covid-restriksjoner, og årets 17 mai feiring ble annerledes i år også. I stedet for barnetog og store samlinger ble det gjennomført båt og bil kortesjer, og små samlinger med familie og venner. Sørnett har snakket med polititet om hvordan de opplevde dagen.

  Sosiale samlinger og hygge går hånd i hånd med 17 mai feiring. Årets feiring ble derimot feiret med restriksjoner, og John Thomas Homme som er seksjonsleder for patruljeseksjonen forteller om hvordan feiringen i Kristiansand var for polititet.

  – På dagtid 17 mai gikk det stort sett stille og rolig for seg, men det var en del aktiviteter kveld og natt til 17 mai som ikke var fult så greit, og dermed litt mer travelt. Når jeg sier travelt mener jeg ikke store ulykker eller voldsepisoder, men mer med tanke på smittevernshensyn. Natt til 17 mai luktet det litt vell mye svidd gummi og bensin ute på Flekkerøya, og det var litt vell mange samlet. Også i sentrum var det litt vell mange folk på kvelden 17.mai, og smittevern virket som det var glemt forteller Homme.

  John Thomas homme, seksjonsleder for patruljeseksjonen
  Foto: Casper Lehland

  Videre forteller Homme at bemanningen i år har vært lik som det har vært årene før og at de ikke hadde noe problemer med å håndtere de situasjoner som dukket opp som var alvorlige. Han krysser fingrene for at vaksinen er godt på vei til neste år, og forteller videre at de rutinemessig gjør en evaluering fra år til år etter feiringen.