– De er vårt lysglimt i elendigheten

    Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder består av en varm og glad gjeng, som hjelper vanskeligstilte i forskjellige situasjoner. Hver onsdag er det rusmisbrukere og bostedsløse som er i fokus. "Vi inkluderer de og viser gjensidig respekt. Hos oss har alle et navn", forteller leder Elisabeth Thorsen.