ØVELSE ØVELSE ØVELSE – Flere skadde ved gasslekkasje på Glencore

  Klokken 10:06 bekrefter Glencore at ulykken har skjedd på Glencore Nikkelverk, samt at gassen som har lekket er hydrogensulfid.

  Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan raskt forårsake bevisstløshet og kollaps. Skadeomfanget er uvisst på dette tidspunktet.

  Det er meldt minst tre skadde som har blitt fraktet vekk fra området i ambulanse. Reportere på stedet har fått beskjed om at området er forurenset mot Circle K.

  Agder politidistrikt informerer om at alle i området Kristiansand sentrum/Tinnheia/Vågsbygd bes om å trekke innendørs så fort som mulig til situasjonen er avklart.

  Hva kan du gjøre ved gassutslipp og giftig røyk?

  • Forlat området med gass eller brannrøyk.
  • Søk tilflukt i nærmeste hus dersom det er vanskelig å forlate området.
  • Lukk dører, vinduer og ventiler. Skru av ventilasjonsanlegg. Bevar roen - pass særlig på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer.