ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE – flere har omkommet på Glencore Nikkelverk

    Klokken 11:40 kommer beskjed fra politiet om flere skadde og omkomne ved gasslekkasje på Glencore Nikkelverk.

    Øyvind Hægeland fra politiet informerer Sørnett om at det er flere som har omkommet på stedet. Det er også flere skadde og evakuerte. Politiet forteller videre at det er fortsatt folk som ikke har blitt gjort rede for. Redningsinnsats er på stedet.

    Foto: Sondre Røhmen

    Her er en oversikt over områdene hvor den farlige gassen har spredd seg: